Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Grannlaga jobb att översätta gatunamn i Närpes

Från 2016
Uppdaterad 09.06.2016 11:58.
Närpes stad.
Bild: Yle/Juho Teir

Barrvägen i Närpes har inget med barrträd att göra. Barr betyder här en del av mekanismen i en hästkärra. Alla gatunamn i den delen av staden har anknytning till hästar. Därför ska vägen heta Aisatie.

- Översättningarna ska motsvara vad ordet egentligen betyder. Därför kan vägen inte heta Havutie på finska, säger planläggningsingenjör Bo-Erik Liljedal.

Liljedal var en av de tjänstemän som var med om översättningsarbetet. Förteckningen över de finska väg- och gatunamnen behandlades på tisdagen i stadsstyrelsen.

- Det har varit ett intressant arbete att översätta gator och vägnamn till finska. Man har fått lära sig en hel del om historien själv också under arbetets gång, säger Liljedahl.

Sakliga kommentarer

Fem kommentarer kom in under tiden översättningarna var framlagda för påseende.

- Det var väldigt sakliga kommentarer, säger Liljedahl.

Arbetsgruppen har korrigerat översättningarna vartefter ursprunget har klarnat.

En av kommentarerna innhöll just påpekandet att Barrvägen hade med hästtemat att göra. I samma område finns även Piskvägen, vars naturliga översättning blev Ruoskatie.

Släktnamn

En del gator och vägar i Närpes har blivit uppkallade efter personer.

Därför kunde till exempel Hammarvägen inte översättas till Vasaratie. Hammar kommer i det här fallet från personen Ragnar Hammar. Hammarintie blev därför det korrekta på finska.

I Närpes förekommer också efternamnet Vinter, men den Vinterväg som finns har inte med släkten att göra, utan med årstiden. Därför blev den vägen Talvitie.

- Vi fick gräva i gamla handlingar för att komma till att de som hade kor i området faktiskt hade den som vinterväg för korna och att det var den betydesen som gällde.

Områden eller byanamn

Norrgärdsgränden blev Pohjoishaankuja men Strandgärdståget blev inte Rantahaantie, utan Strandgärdinkuja. Varför översatte men inte till en finsk motsvarighet här?

- Det har att göra med att namnet har förankring i en plats, Strandgärdet. Det har inte Norrgärdsgränden, förklarar Liljedahl.

Det finns alltså ett område med större betydelse som heter Strandgärdet, men inget som heter Norrgärdet.

Lätt att minnas

Översättningsarbetet har varit en grannlaga uppgift, förslagen har också granskats av Institutet för de inhemska språken.

- Vi har utgått från principen att de finska namnen ska vara lätta att minnas, uttala och skriva, säger Liljedahl.

Stadsstyrelsen godkände översättningarna. Efter att beslutet vunnit laga kraft kan de göra behövliga planeändringar och beställa de översatta skyltarna.

- Arbetet med att byta ut skyltarna börjar i höst, säger Liljedahl.

Uppdaterad 9.6 11.58 med rätt namn på Pohjoishaankuja.

Diskussion om artikeln