Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Stödet för EU sjunker i många länder

Från 2016
Uppdaterad 08.06.2016 13:41.
Europeiska unionens flaggor
Bild: Yle

Stödet för EU har det senaste året sjunkit kraftigt i flera av unionens medlemsländer. Det visar en studie från det amerikanska forskningsinstitutet Pew Research Center, där opinionen i tio EU-länder pejlas.

Speciellt anmärkningsvärd är utvecklingen i Frankrike. Bara 38 procent av de tillfrågade fransmännen har en fördelaktig uppfattning av EU. Det är en nedgång med 17 procentenheter från i fjol.

I Spanien har stödet för EU under samma period fallit med 16 procentenheter till 47 procent, i Storbritannien med sju procentenheter till 44 procent och i Tyskland med åtta procentenheter till 50 procent.

De mest EU-positiva väljarna återfinns i Polen och Ungern, som ironiskt nog har två av unionens mest EU-kritiska regeringar. Mätningen visar att 72 procent av polackerna och 61 procent av ungrarna gillar EU.

Missnöje med flyktingpolitik och ekonomi

Enligt Pew beror mycket av missnöjet beror på EU:s agerande i flyktingkrisen. I alla de länder som analyserats anser en överväldigande majoritet att Bryssel skött frågan illa.

I Grekland anser 94 procent av de tillfrågade att EU misslyckats med att sköta flyktingkrisen, och i Sverige - det enda nordiska land som deltog i undersökningen - är 88 procent missnöjda. I de resterande åtta länderna är motsvarande andel mellan 60 och 80 procent.

Det är också i Grekland som EU:s ekonomiska politik får mest kritik. 92 procent av grekerna ger EU:s skötsel av ekonomin underkänt, mot 68 procent av italienarna och 66 procent av fransmännen.

Omkring två tredjedelar av grekerna och britterna anser att mer makt bör återbördas från Bryssel till de nationella regeringarna. Det är en klart större andel än i de andra undersökta länderna.