Hoppa till huvudinnehåll

Vetamix

Metropoldrömmar - en serie om stadsplanering

Från 2016
En virtuell stadsmiljö

Metropoldrömmar är en serie om stadsplanering i Helsingfors. Hur har vår huvudstad utvecklats och hur ser den ut i framtiden? Hurudan stad vill vi ha?

En metropol växer fram

Under det senaste seklet har Helsingfors vuxit och utvecklats i rasande takt. I början av 1900-talet fanns det 100 000 invånare i staden och 100 år senare är invånarna uppemot 600 000. Hur ser framtidens metropol ut?

I seriens första avsnitt medverkar Laura Kolbe som är docent i historia och medlem i Helsingfors stadsplaneringsnämnd, arkitekterna Mikael Sundman och Riitta Jalkanen vid Helsingfors stadsplaneringskontor, Marketta Kyttä, miljöpsykolog vid Tekniska högskolan samt skolelever.

Ansvar för miljö, välfärd och en hållbar utveckling - Vetamix: Metropoldrömmar, del 1/5. - Spela upp på Arenan

Vem bestämmer?

Hur fattas beslut vad gäller stadsplanering? Kan man som enskild person inverka på sin näromgivning och hur gör man i så fall? Får de unga sina röster hörda? Arkitekt Mikael Sundman vid Helsingfors stadsplaneringskontor menar att en stad planeras av samhället som helhet. Det är resultatet av byggarnas, politikernas, ingenjörernas, trafikplanerarnas, arkitekternas, bankernas och invånarnas synpunkter.

I följande avsnitt medverkar Laura Kolbe som är docent i historia och medlem i Helsingfors stadsplaneringsnämnd, Silvia Modig, medlem i stadsplaneringsnämnden, arkitekterna Mikael Sundman och Riitta Jalkanen vid Helsingfors stadsplaneringskontor, Marketta Kyttä, miljöpsykolog vid Tekniska högskolan samt skolelever.

Ansvar för miljö, välfärd och en hållbar utveckling - Vetamix: Metropoldrömmar, del 2/5. - Spela upp på Arenan

En mänsklig miljö

Människors hälsa och lycka påverkas av boendemiljöns kvalitet så vad är då en människovänlig stadsmiljö? Alla har sin egen åsikt men många är överens om att lugn och ro, trygghet, naturnärhet och barnvänlighet är viktigt. Stadsplanering är att göra en helhet av motstridiga intressen. Företagen vill en sak, invånarna en annan.

I det här avsnittet medverkar Silvia Modig, medlem i stadsplaneringsnämnden, arkitekt Mikael Sundman vid Helsingfors stadsplaneringskontor och Marketta Kyttä, miljöpsykolog vid Tekniska högskolan. Också ungdomar uttrycker sina åsikter.

Ansvar för miljö, välfärd och en hållbar utveckling - Vetamix: Metropoldrömmar, del 3/5. - Spela upp på Arenan

Att skapa sin egen boendemiljö

Människor vill förverkliga sig själva och forma sin egen boendemiljö. Många vill kunna göra mera än att välja färg på tapeterna. Ofta är det sommarstugorna som ger folk friheten att planera sitt eget hus men i det här avsnittet ser vi att det är möjligt också i Helsingfors.

I det fjärde avsnittet av serien medverkar Johan Söderholm och Marcus Ahlman som berättar om hur de tillsammans med familj och kompisar bygger sina egna hus. Aleksi Neuvonen och Roope Mokka vid tankesmedjan Demos Helsinki samt Tuomas Toivonen vid NOW for architecture and urbanism diskuterar människors längtan att förverkliga sig själva genom att forma sin boendemiljö. Salla Korpela, ordförande för föreningen Hem i stan rf, berättar om kollektivt bygge och boende i stan.

Ansvar för miljö, välfärd och en hållbar utveckling - Vetamix: Metropoldrömmar, del 4/5. - Spela upp på Arenan

Nya vindar inom stadsplaneringen

Det blåser nya vindar inom stadsplaneringen. Man söker nya metoder för att få folk mer involverade i planeringen av staden eftersom intresset för det är stort. Stadsplaneringsskolan och wikiplanering är exempel på hur vanliga invånare och stadsplanerare kan arbeta tillsammans.

I det sista avsnittet av serien berättar Peter Tattersall, arkitektstuderande och medborgaraktivist, om wikiplanering. Också Aleksi Neuvonen och Roope Mokka vid tankesmedjan Demos Helsinki medverkar och så besöker vi bl.a. Stadsplaneringsskolan och Arkitekturskolan för barn och unga.

Ansvar för miljö, välfärd och en hållbar utveckling - Vetamix: Metropoldrömmar, del 5/5. - Spela upp på Arenan

Diskussion om artikeln