Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Terminsavgifter kan skrämma bort utländska studenter från Åbo Akademi

Från 2016
Uppdaterad 09.06.2016 05:48.
Inne i Biocitybyggnaden i Åbo.
Bildtext Många utländska studenter studerar på Biocity i Åbo.
Bild: Yle/ Nora Engström

Om ett drygt år inför Åbo Akademi terminsavgifter för studerande som kommer från länder utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Det här kan leda till att färre utländska studerande utanför Europa väljer ett universitet i Finland.

- Jag tror att terminsavgifterna leder att antalet studenter utanför Europa minskar. Det säger Arun P. Venu, doktorand inom biomedicinsk visualisering vid Åbo Akademi.

Enligt honom har inte många hört om Finland i det område som han kommer från, alltså södra Indien. Eftersom Finland inte är så bekant i en del länder så kan Finland förlora studenter till andra europeiska länder nu då avgifterna införs.

- För studenter som jag, som kommer från en medelklassfamilj och som redan betalar flera tusen euro för uppehållet här, blir det mycket dyrt att också betala terminsavgifter. De personer som överväger att studera i Finland, ser också på andra alternativ nu då utbildningen börjar kosta. Då väljer man kanske ett land där man talar engelska som modersmål, såsom Kanada, Australien eller Storbritannien. Dessutom finns det lite deltidsjobb i Finland som man kunde försörja sig med under studietiden, konstaterar Venu.

Bild på Arun P. Venu, Joanna Pylvänäinen och Jedidiah S. Patton
Bildtext Arun P. Venu, Joanna Pylvänäinen och Jedidiah S. Patton studerar och jobbar vid Biocity i Åbo.
Bild: Yle/ Nora Engström

Venu får medhåll av Jedidiah S. Patton från USA, som studerar vid magistersprogrammet för biomedicinsk visualisering vid Åbo universitet. Patton tror också att många studenter från Asien väljer ett annat land framom Finland i framtiden.

- Personligen så skulle jag ha påverkats i en mindre grad av eventuella terminsavgifter då jag valde universitet. Vi amerikaner är vi vana vid ett högt pris för en utbildning. En terminsavgift mellan 8 000 och 12 000 euro per år är trots allt en mycket lägre avgift jämfört med de som vi har i USA. Men jag kollade ändå på olika utbildningsprogram runt om i Europa innan jag gjorde mitt val så om avgiften skulle ha funnits så skulle jag nog ha funderat noggrant på nyttan av att studera i de olika länderna, säger Patton.

"Studerande väljer kanske Tyskland i fortsättningen"

Inom Åbo Akademi är det exempelvis ämnena inom fakulteten för naturvetenskaper och teknik som lockar studenter från och utanför Europa. Exempelvis inom magistersprogrammet för biomedicinsk visualisering (Master's Degree Programme in Biomedical Imaging) är till och med upp till 90 procent av de som ansöker till utbildningen utlänningar. De som studerar ämnet kan exempelvis vara med och utveckla teknik, som används vid medicinska undersökningar.

forskning, läkemedel

Utbildningen, som ordnas i samarbete mellan Åbo Akademi och Åbo universitet, är alltså mycket internationell. Beslutet om avgifterna oroar, berättar magistersprogrammets koordinator Joanna Pylvänäinen.

- Vi är rädda för att det inte kommer att vara lika populärt att söka in till vårt magistersprogram och till Åbo, eftersom så många andra EU-länder redan har terminsavgifter. Vårt trumfkort har alltid varit att studierna är gratis för alla. Nu är vi oroliga för att utländska studerande utanför EU väljer Tyskland eller England istället, säger Pylvänäinen.

Enligt Pylvänäinen är magistersprogrammet mycket dynamiskt tack vare att studenterna är från olika delar av världen.

Det är ju en mycket stor rikedom för oss. Det är inte bara frågan om vetenskap och forskning utan också om att lära sig om världen och kulturer.

― Koordinator Joanna Pylvänäinen

- Det är ju en mycket stor rikedom för oss. Det är inte bara frågan om vetenskap och forskning utan också om att lära sig om världen och kulturer. Det är inte bara det att vi lär oss, utan också att kunskapen om Finland och vad vi gör här som sprids till världen. Det här är också ett sätt att marknadsföra oss, konstaterar Pylvänäinen.

Stipendieprogram utreds under sommaren

Åbo Akademis styrelse fattade beslut om terminsavgifternas storlek i tisdags. Terminsavgiften kommer att variera mellan 8 000 och 12 000 euro per år, beroende på utbildning. En del utbildningar är dyrare på grund av exempelvis laboratoriearbete.

Enligt Åbo Akademis rektor Mikko Hupa kom man fram till de här terminsavgifterna efter att ha diskuterat frågan med andra universitet i landet. Man har också försökt uppskatta vad en utbildning kunde kosta per år per studerande.

Åbo Akademis rektor Mikko Hupa
Bildtext Rektor Mikko Hupa
Bild: Yle/ Nora Engström

Under sommaren ska ÅA renodla vilka magistersprogram som ska få en internationell inriktning. Dessutom ska man också se över hur man kunde stöda studenterna exempelvis med hjälp av stipendier, så att en del utländska studerande kunde studera gratis också i fortsättningen.

- Det är klart att vi vill ha ett system där vi tar in goda studenter, som inte har råd att betala terminsavgifterna, säger Hupa.

De utländska studenterna är en stor tillgång för Åbo Akademi, säger Hupa.

- Studerande från exempelvis Asien och Afrika är en viktig grupp för oss. Det blir intressant att följa med hur det här utvecklas. Vi hoppas att vi fortsättningsvis kan konkurrera om goda studenter. De är mycket viktiga också då många är intresserade av att fortsätta med forskning också efter sin magistersexamen. Vi har haft väldigt god erfarenhet av de utländska studenterna just inom doktorsprogrammen, konstaterar Hupa.

Diskussion om artikeln