Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kvotflyktingbarnen börjar i skolan i Korsholm i höst

Från 2016
Smedsby-Böle lågstadieskola
Bild: YLE/Sofi Nordmyr

I augusti börjar sex av kvotflyktingbarnen i Smedsby-Böle skola och tre i Korsholms högstadium. För att de nya eleverna ska lära sig och utvecklas behöver de extra stöd.

Sen eleverna kom till Finland har de gått förberedande undervisning i Haga skola och Borgaregatans högstadium i Vasa, nu är det dags att gå i skola i Korsholm. Lågstadieeleverna behöver få extra resurser för undervisning i svenska som andra språk, specialundervisning och ibland behöver de få undervisning i mindre grupp. Man räknar med att eleverna i lågstadiet behöver 20 timmar extra resurs i veckan.

Egen lärare i högstadiet

Eleverna i högstadiet behöver få en egen lärare i svenska som andraspråk, matematik, B-finska och B-engelska. I de övriga ämnena ska de följa med undervisningen tillsammans med sina klasskamrater. Högstadieeleverna behöver en extra resurs på 10 timmar i veckan.

- När kommunfullmäktige bestämde att vi skulle ta emot flyktingar til kommunen visste vi ju att barnen skulle behöva extra resurser i skolan, säger bildningsnämndens ordförande Johanna Nyman (SFP).

Bildningsnämnden i Korsholm föreslår för kommunstyrelsen att man anställer en assistent till högstadiet som skulle vara tillgänglig också för de andra eleverna med fliktingbakgrund i skolan.