Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Anni Sinnemäki om generalplanen: "Om all kritik beaktades skulle vi inte bygga någonting"

Från 2016
Uppdaterad 15.06.2016 08:43.
Anni Sinnemäki: Helsingfors behöver generalplanen - Spela upp på Arenan

Hur ska Helsingfors se ut år 2050? Den processen är i full gång, och intresserar väldigt många. Biträdande stadsdirektör Anni Sinnemäki, med ansvar för bland annat stadsplanering, säger att det kommit in mycket respons.

Generalplanen för Helsingfors år 2050 är viktig för att Helsingfors i framtiden ska vara en välutvecklad stad med fungerande och utvecklad kollektivtrafik och en kapacitet att ta emot alla de nya invånare som förutspås flytta hit, säger biträdande stadsdirektör Anni Sinnemäki.

Folk bryr sig och tar ställning, och det är bra.

― Anni Sinnemäki

- År 2050 ska Helsingfors vara en stad med nya invånare och idéer, men med naturen och biodiversiteten nära alla.

Folk bryr sig om generalplanen

Processen har varit lång och pågått i nästan fyra år. Under den tiden har många opinioner kommit fram. Enligt Sinnemäki har folk aktivt varit en del av processen.

Biträdande stadsdirektör Anni Sinnemäki 8.6.2016
Bildtext Biträdande Anni Sinnemäki säger att om alla ska få som de vill kan man inte bygga någonting - men kritiken har beaktats i generalplanen.
Bild: Tino Oksanen

- Folk bryr sig och tar ställning, och det är bra. Förberedandet av generalplanen har varit en väldigt öppen process.

Det är viktigt med invånarrespons.

― Anni Sinnemäki

De synpunkter som kommit fram är enligt Sinnemäki både positiva och negativa.

- Invånarna har varit jätteaktiva, de har åkt runt och lyssnat på möten. Invånarresponsen är viktig.

Att beakta all kritik är svårt, men kritiken har varit en stor del av processen i stadsplaneringsnämnden.

- Vi lyssnar på responsen och beaktar den, men skulle allt beaktas kunde man inte bygga någonting någonstans.

Tusbyleden år 2050.
Bildtext Så här ser stadsbulevarderna enligt planen.
Bild: Stadsplaneringskontoret

Stadsbulevarderna oroar staten

Den negativa responsen har kommit från många håll. På statligt håll är man orolig för hur trafiken påverkas av stadsbulevarder, som är en av generalplanens bravurer.

De statliga trafikmyndigheterna har varit kritiska mot stadsbulevarderna.

― Anni Sinnemäki

Kranskommunerna är oroliga för att pendlingen ska försvåras av samma orsak. Invånarna i staden är oroliga för att de grönområden som karakteriserar Helsingfors ska försvinna, eller naggas i kanten.

- De statliga trafikmyndigheterna har varit kritiska mot stadsbulevarderna, men vi har fört dialog med alla dem.

Det måste bli mera lockande att välja kollektivtrafiken.

― Anni Sinnemäki

Överlag är trafiken en sak som oroar många.

- Folk har svårt att föreställa sig en stad där bilen har lite mindre utrymme än tidigare.

Trafikkapaciteten kommer inte att minska, men staden måste utvecklas så att folk väljer mer kollektivtrafik eller cykling än privatbilism, säger Anni Sinnemäki.

- Staden kan inte utvecklas och få fler invånare om en lika stor andel som nu ska åka privatbil istället för kollektivt. Det måste bli mera lockande att välja kollektivtrafiken.

Klimatet ska värnas om

Generalplanen är väldigt viktig ur klimatpolitiskt perspektiv.

- Helsingfors har kunnat sänka koldioxidutsläppen men vi borde vara snabbare på den fronten, speciellt efter klimatavtalet i Paris. Den här generalplanen ger möjligheterna till det.

Planen är att alla ska ha naturen nära inpå.

― Anni Sinnemäki
Tavastehusleden år 2050.
Bildtext Och det här är en plan för Tavastehusleden.
Bild: Tapani Rauramo / Helsingfors stadsplaneringskontor

Staden ska också ha attraktiva naturområden i framtiden.

- Planen är att alla ska ha naturen nära inpå. Men det är inte helt lätt att göra en plan som fungerar för alla.

Spårjokern ett steg i rätt riktning

Snabbspårvagnen som kallas för Spårjokern, som ska ersätta den mest trafikerade busslinjen 550, fick nyligen grönt ljus i både Esbo och Helsingfors stadsstyrelser. Spårjokern är en väldigt viktig investering ur den nya generalplanens synvinkel, säger Sinnemäki.

- Hittils har trafikarrangemangen främst gjort det lätt att komma till och från Helsingfors centrum, men nu blir det lättare att röra sig mellan stadsdelar utanför centrum.

Nu blir det lättare att röra sig mellan stadsdelar utanför centrum.

― Anni Sinnemäki

Den här generalplanen är ändå bara i planeringsskedet, och den slutgiltiga formen kommer antagligen att förändras.

Stadsplaneringsnämnden ska behandla generalplanen den 14 juni, efter att den bordlades förra tisdagen. På hösten ska ärendet vidare till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige.

Diskussion om artikeln