Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Badstrand i Maren kan bli dröm eller mardröm

Från 2016
maren i borgå med borgbacken i bakgrunden
Bildtext Maren, med Borgbacken i bakgrunden. På det här området finns värdefulla växter. Själva badplatsen skulle finnas ut mot ån.
Bild: Yle/Stefan Härus

Borgå funderar på att anlägga en badstrand i Maren alldeles intill Gamla stan. Projektet kräver noggrann planering, annars kan allt sluta i en, bokstavligen, episk katastrof.

Mycket vatten har runnit under broarna till Maren sedan 1950-talet, då där senast fanns en badstrand. Nu kan det hända att den återuppstår inom kort.

Planerna har levt ett eget liv redan i några år, men när fullmäktigeledamot Outi Lankia (C) gjorde en fullmäktigemotion om saken började funderingarna få luft under vingarna.

Om alla planer går i lås kan Borgåborna få simma i Borgå å vid Maren redan år 2017.

Men medan staden gör upp planer går åsikterna isär kring dem.

Ett vardagsrum

Invånarföreningen i Gamla stan har varit eld och lågor inför möjligheten att få en badstrand. Föreningen har till och med fattat ett beslut om att jobba och lobba för att tanken ska bli verklighet.

- I Gamla stan bor ju folk ganska smått och man kanske inte har så stora vardagsrum. Det här skulle kanske fungera som ett vardagsrum för alla invånare, också dem som inte bor i Gamla stan, säger invånarföreningen ordförande Anton Frankenhaeuser.

Anton Frankenhaeuser.
Bildtext Anton Frankenhaeuser.
Bild: Yle/Fredrika Sundén

Det som Frankenhaeuser anser är den svåraste nöten att knäcka är avfallshanteringen. Mycket folk i Maren betyder mycket avfall som någon ska ta hand om.

Också trafiken måste begränsas på något sätt, annars kan det bli både farligt och stökigt. En detalj som ännu inte är utstuderad är var bilister ska parkera.

Katastrofvarning

Maren finns i en kulturhistoriskt värdefull miljö. Alldeles intill finns den gamla Borgbacken, där en borg stod på medeltiden. En badstrand kan alltså förstöra en plats av betydande historisk vikt för hela staden.

Staden museidirektör, Merja Herranen, säger att planerna gör henne nervös, eftersom en badplats kan vara ödesdiger för Borgbacken. Men det finns också andra orsaker.

- Om man tänker på själva Maren framför backen, det är också ett skyddsområde. Det finns sällsynta växter och blommor, och fåglar här.

Borgå museums chef Merja Herranen
Bildtext Merja Herranen.
Bild: Yle/Katja Mättö

Vissa blommor har kommit till området under 1600-talet, troligtvis via internationella handelsresande som tog i land i Maren.

Elegant badstrand

Herranen efterlyser en planering där alla berörda får säga sina åsikter och alla synvinklar tas hänsyn till. Om planerna är ordentligt genomtänkta, så tror Herranen att det till och med finns en chans att de är riktigt lyckade.

Vissa visioner finns redan kring badplatsen, och invånarföreningens vice ordförande, Mika Peltola, kan måla upp en bild som mycket väl kan gå ihop med Herranens tankar.

- Det finns ju olika slags badstränder. Det finns väldigt eleganta plager och det finns väldigt stökiga badstränder. Naturligtvis, när vi börjar utveckla den här badstranden, så får vi se till att det här blir en trevlig, lugn och elegant plats, säger Peltola.

Mika Peltola.
Bildtext Mika Peltola.
Bild: Yle/Jonas Blomqvist

Många detaljer att beakta

Det finns några uppenbara knepigheter med att fixa till en badstrand i Maren. Hit hör att man måste hålla stenhård koll på vattenkvaliteten, eftersom den tidigare har varit mycket dålig.

Ån måste troligtvis muddras och det kan behövas sand att fylla ut med. Just nu finns planerna hos Närings-, trafik-, och miljöcentralen som ska granska om badstranden kan vara skadlig för naturen. Svar från NTM-centralen torde komma under sommaren.

Den största stötestenen ser ut att bli pengar. Tjänstemän vid staden påpekar att en badstrand verkar bli dyr att bygga och dyr att upprätthålla, speciellt med tanke på att staden redan har flera badstränder att hålla i skick.

Både tjänstemän och invånare har varit huvudsakligen positiva till projektet, så om alla instanser ger tummen upp och pengar hittas så kan man simma vid en badstrand vid Borgå å i Maren redan år 2017.

Enligt planerna ska man ändå inte bygga upp allt på en gång. Hela anläggningen med kiosk, omklädningsrum, toaletter, parkeringsplatser och allt som hör till byggs i så fall etappvis över en period på flera år.