Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finlands Bank höjde tillväxtprognosen för både 2016 och 2017

Från 2016
Uppdaterad 09.06.2016 15:58.
Finlands Bank i Helsingfors en solig dag
Bild: Finlands Bank

Finlands bank har höjt sin tillväxtprognos för året.

Finlands bruttonationalprodukt växer i år med 1,1 procent, bedömer

Finlands Bank i sin nya prognos.

I sin förra prognos bedömde FB att tillväxten i år skulle bli 0,7 procent.

Enligt den nya prognosen växer Finlands ekonomi också nästa år med 1,1 procent. Enligt den tidigare bedömningen skulle tillväxten vara 1,0 procent.

Tillväxten är dock beroende av den inhemska efterfrågan.

- Det ökade förtroendet för ekonomin i Finland har förbättrat speciellt konsumtionen. Också investeringarna ökar. Det hjälper. Problemet är att vår exportutveckling ännu är mycket svag, säger Finlands Banks chefdirektör Erkki Liikanen.

Den privata konsumtionen har utvecklats bättre än väntat. Det är framför allt mer varaktiga konsumtionsvaror som har haft åtgång. Den inhemska efterfrågan bygger ändå till stor del på skuldsättning, och det väcker oro.

- Vi måste vara mycket försiktiga här. Det är därför finansinspektionen har speciella möjligheter att ingripa om prisutvecklingen blir för snabb och skuldsättningen växer för snabbt, säger Erkki Liikanen.

Långsam exporttillväxt - mera privata investeringar

Exporten som länge varit svag kommer enligt prognosen också i fortsättningen att utvecklas långsamt, och tillväxten förutspås i år bli under en procent. Under åren 2017 och 2018 väntas exporten öka med 2,5 procent per år. Den växande exporten är framför allt kopplad till ökade investeringar i euroområdet.

De privata investeringarna förväntas växa med 4,4 procent i år. Det är främst byggande och produktion som ger investeringarna fart. Under de närmaste åren väntas tillväxten vara cirka 3 procent per år.

Bättre sysselsättning inom servicesektorn och byggbranschen

Sysselsättningen väntas långsamt bli bättre. Finlands Bank bedömer att sysselsättningsgraden är cirka nio procent i slutet av 2018.

Inom många serviceområden och i byggbranschen har sysselsättningen ökat. Inom industrin ser man dock ingen vändning till det bättre i fråga om sysselsättningen.

Också långtidsarbetslösheten har fortsatt att öka.

Inflationen uppgår i år till 0,2 procent, bedömer Finlands Bank. Prisnivån stävjas främst av de sjunkande priserna på råolja.

Den långsamma inflationen fortsätter under de närmaste åren, och blir 0,8 procent nästa år och 1,0 procent år 2018.

Den offentliga skulden fortsätter att växa. Finlands Bank förutspår att skulden år 2018 överskrider 70 procent av bruttonationalprodukten. I fjol var andelen cirka 63 procent.

Finlands Bank har inte beaktat effekterna av ett konkurrenskraftsavtal i sin prognos.

Diskussion om artikeln