Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Fiskare önskar säljakt året runt

Från 2016
Uppdaterad 10.06.2016 07:06.
Östersjövikare.
Bild: Kennyannydenny/ Wikimedia Commons

Säl borde få jagas året runt. Men den hälsningen i portföljen uppvaktade fiskerifolk och riksdagsledamöter från Österbotten jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen (c).

- Vi är positivt överraskade att de tog tid att höra på oss. Minister Tiilikainen var väl förberedd och hade läst igenom pappren som saken gällde, säger Leif Kaarto på Österbottens Fiskarförbund.

Delegationen lämnade på torsdagen en skrivelse till ministern, där de föreslår ändringar i jaktförordningen.

- Vi vill att gråsäl ska få jagas hela året längs Finlands kustområde, och östersjövikare på Kvarken-Bottenviken området, säger Kaarto.

Begränsning för hona med kut

För tiden första januari till 15 april ska införas en begränsning om att en hona med en kut i sin absoluta närhet ska fredas.

- För att kunna identifiera en hona med kut tillåts jakt under den här tiden enbart då sälarna befinner sig på fast yta.

Enligt dagens bestämmelser får man jaga säl först från och med den 16 april.

Eftersom det har varit rätt dåligt med is de senaste vintrarna har säljakten blivit ganska ringa.

Jägarna vill heller inte jaga säl på öppet vatten, eftersom risken är stor att bytet sjunker till bottnen.

- Man ska ju ta vara på det man jagar.

Många yrkesfiskare har slutat

Delegationen önskade också att det ska bli tillåtet att idka jakt på sälskyddsområden.

- Mitt i Kvarken finns ett stort sälskyddsområde. Vi tycker att det skulle vara viktigt att man gör vetenskaplig forskning och uppföljning av sälbeståndet för att påvisa om de kan göra skada eller inte, säger Kaarto.

Fiskare säger att sälen har gjort stor skada. År 1995 när sälen började dyka upp i våra vatten fanns 70 aktiva yrkesfiskare i Korsholm, nu finns endast cirka tio kvar.

- De har inte slutat på grund av hög ålder utan på grund av olönsamhet, säger Kaarto.

Vikarna blir allt fler

Också vikaren börjar bli ett växande problem inom fiskeribranschen. I området mellan Kvarken och Torne älv finns fler vikare än man tidigare trodde.

- Det har sagt att det har varit allt för svaga bestånd. Det har visat sig att det finns omkring 20 000 - 30 000 vikarindivider, då man först trodde att det rörde sig om ett par tusen, säger Kaarto.

Delegationen från Österbotten vill också att den föråldrade förvaltningsplanen ska uppdateras. Förvaltningsplanen uppdaterades senast år 2007.

Avsikten är att den ska innehålla uppdateringar om hur sälbeståndet utvecklas och vilka effekter det har på fisket och vilka skador som uppstår.

Skadeförsäkringen minskar

Också försäkringarna för sälskador är under lupp.

- Fiskeriförsäkringen ersätter alla skador som sälen orsakar på fiskeredskapen. Men nu ligger det stora sparkrav på den.

I dag finns cirka 1,4 miljoner euro i skadeförsäkringspotten. Tanken är att den ska minska till cirka 500 000 euro för hela Finland.

- Det innebär att premierna skulle stiga fruktansvärt mycket för fiskarna.

Gav ministern några löften?

- Nå, han sa att han kan lova vad som helst men han kan inte lova att han kan hålla det. Men han skulle sätta tjänstemännen på jord- och skogsbruksministeriet att se över både förordningen och förvaltningsplanen och ha kontakt med oss på nytt för att se om man kan göra något konkret.

Det knepiga kan vara att införa jakt på sälskyddsområden.

- Det blev ganska klart. Det är emot naturskyddslagen.

Förutom Leif Kaarto ingick också Erik Söderholm från Malax-Korsnäs fiskeområde, Johan Stor från Levande skärgård samt riksdagsledamöterna Mats Nylund (sfp) och Maria Tolppanen (sannf) i delegationen.

- Alla var rörande eniga över partigränserna. Det var riktigt roligt att sitta vid samma bord som dem. De hade ganska vettiga åsikter och lovade ta till sig. Det tror jag också de gör, säger Leif Kaarto.

Diskussion om artikeln