Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kyro älvs nedre lopp ska utvecklas

Från 2016
Uppdaterad 10.06.2016 15:14.
Kyro älv i Storkyro.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Nu ska man börja planera hur området kring Vassorfjärden och Kyro älvs delta i Korsholm ska utvecklas.

Fågelvattnen i området har växt igen och måste iståndsättas. Under sommaren ska man börja kartlägga fågelsbeståndet och växtligheten vid området.

Nedre loppet av Kyro älv och deltat är också översvämningskänsliga områden. Översvämningar har orsakat olägenheter för bosättningen, trafiken och jordbruket.

En arbetsgrupp har nyligen bildats med uppgift att se över hur området kring Kyro älvs delta och Vassorfjärden ska utvecklas.

Minska översvämningsproblem

Avsikten är att man ska komma fram till en lösning på översvämningsolägenheterna och samtidigt bevara naturvärdena.

Också eventuell skötselplan och användningsplan för omårdet ska diskuteras.

För nedre loppet av Kyro älv ska man göra en flödesmodell och översvämningskarteringar.

Efter de första utredningarna fortsätter arbetsgruppen sitt arbete genom att överväga olika åtgärdsalternativ.

Många aktörer medverkar i arbetet

Ordförande för arbetsgruppen är landskapsdirektör Olav Jern från Österbottens förbund.

I arbetsgruppen ingår representanter för Korsholms kommun, Vörå kommun, fiskeområdet, vattenområdets ägare, invallningsföretagen, Österbottens svenska producentförbund (ÖSP), fågel- och naturvetenskapliga föreningar, Intresseföreningen för en levande skärgård r.f., Forststyrelsen, Finlands viltcentral samt NTM-centralerna i Egentliga Finland och Södra Österbotten.

Diskussion om artikeln