Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborg pungar ut för smutsig jord i Norra hamnen

Från 2016
Norra hamnen juni 2016.
Bildtext Pålningsarbetet i Norra hamnen har nyligen inletts.
Bild: Yle/Marica Hildén

Jordmassorna i Norra hamnen i Ekenäs är mer förorenade än man först trodde. Det är Raseborgs stad som betalar kostnaderna för att transportera bort jorden.

Raseborgs tekniska direktör, Jan Gröndahl, kan inte ännu säga vad den totala kostnaden blir. Gröndahl räknar med att mottagningen av jordmassorna kostar mellan 90 000 och 100 000 euro.

- Transporterna av jordmassorna pågår ännu, så jag vet inte vad frakten kommer att kosta.

Det här byggs i Norra hamnen

Gröndahl räknar med att få en riktgivande summa i slutet av vecka 24. Han hoppas få en rapport om kostnaderna till samhällstekniska nämnden möte den 22 juni.

Gröndahl säger att staden räknar med att hanteringen av den förorenade jorden totalt kostar mellan 250 000 och 300 000 euro.

Gränsvärdena överskrids

Miljöplanerare Kaija Savelainen från Närings-, miljö- och trafikcentralen berättade i maj att gränsvärdena för metaller och polycykliska aromatiska kolväten (PAH) överskrids.

Proverna visade att åtminstone 700 kubikmeter jord innehåller PAH-föreningar som överskrider det övre tillåtna värdet. PAH-föreningar finns bland annat i gamla järnvägssyllar och kan förorsaka cancer.

Jordmassor som överskrider det nedre tillåtna gränsvärdet är nästan dubbelt mer, 1 200 kubikmeter.

Staden smutsade ner området

Det är staden Raseborg som betalar eftersom det är Ekenäs stad som tidigare förorsakade nedsmutsningen av jorden. Jan Gröndahl berättar att området fylldes ut på 1800-talet på grund av hamnverksamheten.

- Byggrester, så som betong, användes till utvidgningen. Dessutom finns det betong av byggnader som funnits på platsen. Det har också ha runnit ut kemikalier i marken, men det är väldigt litet som tur är.

Jan Gröndahl berättar att en del av jorden kan sållas på arbetsplatsen i Norra hamnen. Då får man bort byggrester, stockar och stubbar och kan använda jorden på nytt.

Mera nedsmutsad jord förs till Munka avfallscentral i Lojo och allvarligt nedsmutsad jord tar återvinningsbolaget Ekokem hand om.

Raseborg betalar allt utanför området

Allt annat inom området, utom saneringen, bekostas av Mäenpää Byggnads. Det som finns strax utanför, så som gatu- och trottoaranslutningar bekostas av staden Raseborg.

Gröndahl säger att han om ett år exakt vet vad gatu- och trottoaranslutningarna kostar staden. Kajen förblir i staden ägo.

Ren jord blir parkeringsplatser

För byggföretaget Mäenpää Byggnads har den förorenade jorden inte inneburit några större problem, säger vd Mats Mäenpää.

- Byggstarten har försenats med några veckor på grund av den smutsiga jorden.

Det är myndigheterna som anvisar vart de smutsiga jordmassorna ska köras och byggnadsentreprenörerna följer de instruktionerna.

Norra hamnen juni 2016.
Bildtext Den rena jorden blir parkeringsplatser.
Bild: Yle/Marica Hildén

Den jord som inte är nedsmutsad kan tas tillvara på byggarbetsplatsen, säger Mäenpää.

- Den sand och grus som är ren återanvänds till att fylla ut bland annat parkeringsområden.

Pålar ner till nio meters djup

För tillfället är schaktningsarbetet i Norra hamnen i full gång och pålningsarbetet har påbörjats. Pålarna går ner från tre meter till nio meter i marken.

- Pålningen måste göras eftersom det finns ett visst lerlager där. Den här typens pålningsarbete görs på de flesta större byggen i Finland. Det är helt normalt.

Ökat intresse för bostäderna

Efter midsommar börjar grunden till bostäderna i Norra hamnen gjutas. Till hösten börjar själva husen ta form då stomarbetena inleds.

I och med att byggarbetet i Norra hamnen har kommit i gång på allvar har också intresset för bostäderna ökat, säger Mats Mäenpää.

- Folk har börjat se på projektet mera på allvar då man har sett att det verkligen har startat.

Enligt Mats Mäenpää håller den planerade tidtabellerna för bostäderna i Port 19.

- Till hösten 2017 ska de första bostadsägarna kunna flytta in.

Diskussion om artikeln