Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

NTM-centralen: Fler utlåtanden behövs för silorna

Från 2016
Uppdaterad 10.06.2016 16:18.
Silorna i Vasa.
Bild: Yle/Rolf Granqvist

Om silorna i Vasa ska skyddas fortsättningsvis måste det beslutet grundas på fler utlåtanden än vad som är fallet idag.

Det utlåtandet ger Närings-, trafik-, och miljöcentralen (NTM).

NTM-centralen konstaterar att betongsilorna som byggdes i början av 1960-talet är i dåligt skick och inte passar in i Setterbergs stadsplan, där de bryter Museigatan.

Om staden går in för att skydda silorna ytterligare måste en grundlig utredning göras - enligt NTM-centralen är silornas stadsbildsmässiga och byggnadskonstnärliga värden oklara.

Om staden väljer att riva silorna påminner NTM-centralen om att kvarteret i generalplanen är anvisat för offentlig service.

Uppdaterad 10.6.2016 kl 16.18. NTM-centralen anser inte att silorna ska rivas. De har ingen åsikt i fallet.

Diskussion om artikeln