Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Li Andersson: Arbetslivet förändras - det måste vi också

Från 2016
Uppdaterad 13.06.2016 05:21.
Li Andersson, 2014.
Bild: All Over Press

Vänsterförbundets nya partiordförande Li Andersson vill omdefiniera definitionen av en arbetare och skärpa partiets politik vad gäller arbetslivsfrågor. I sitt första linjetal betecknade hon konkurrenskraftsavtalet som en traditionell inkomstöverföring till arbetsgivarna.

Vänsterförbundets nya fokus ska ligga på en rättvisare arbetsmarknad, sa Li Andersson i talet på partikongressen i Uleåborg på söndagen. Enligt Andersson ska partiets ideologi kunna omfattas av en betydligt större skara än i dag. Här uppmanade hon till självrannsakan.

– Alla som säljer sitt arbete för att klara livhanken ska kunna känna att man tillhör arbetarrörelsen. Om vi ska vara framtidens arbetarrörelse så måste vi utgå ifrån hur arbetslivet ser ut i verkligheten på 2010-talet. Partier som Sannfinländarna ska inte lägga beslag på definitionen av en arbetare.

Om vi ska vara framtidens arbetarrörelse så måste vi utgå ifrån hur arbetslivet ser ut i verkligheten på 2010-talet.

Andersson räknade upp allt från traditionella arbetare till en växande skara akademiskt utbildade som också lever i osäkerhet, med korta snuttjobb eller helt utan arbete.

Li Andersson själv tillhör den akademiskt utbildade vänstern, och framhöll flera gånger i sitt tal att definitionen av en arbetare måste breddas. Hon vände sej bland annat till egenföretagare.

– De som sysselsätter sej själva borde ha samma rättigheter som andra arbetstagare, så att egenföretagare skulle ha ett bättre arbetslöshetsskydd.

Li Andersson i orange jacka jublar med händerna i knytnävar. Paavi Arhinmäki sitter bredvid henne och applåderar tillsammans med andra partimedlemmar i bakgrunden.
Bildtext Li Andersson på partikongressen i Uleåborg.
Bild: Markku Ruottinen

Kanske med tanke på potentiella rödgröna väljare lyfte Andersson också fram det rödgröna tänket inom Vf och menade att vänstern i Finland av tradition har beaktat miljön.

– Donaren har alltid rört sej med fillare (cykel). Dagens sysselsättningspolitik måste utgå ifrån kampen mot klimatförändringen.

Vf vill ha sex timmars arbetsdag

Vänsterförbundet vill införa försök med sex timmars arbetsdagar, lik ett uppmärksammat projekt inom äldreomsorgen i Göteborg.

– Experimentet fick mycket publicitet i utländsk media, som New York Times. Jag tvivlar på att tidningen skulle besöka Finland för att göra ett reportage om Sipilä-Finlands sex minuter längre arbetsdag.

Det är skenheligt att tala om lika lön för alla när man samtidigt skär ner på semesterpengen i kvinnodominerade branscher.

Också regeringens korta skrivning i regeringsprogrammet om att Finland är jämställt fick en känga av Li Andersson.

– Vi behöver feminism i arbetsmarknadspolitiken. Det är skenheligt att tala om lika lön för alla när man samtidigt skär ner på semesterpengen i kvinnodominerade branscher.

Också föräldraledigheten borde förnyas enligt modellen 6+6+6 månader, anser Li Andersson. Regeringens beslut att slopa den subjektiva rätten till dagvård måste återtas, sa hon vidare.

Andersson: Finanskapitalismen roten till mycket ont

I sitt linjetal tog Li Andersson inte så oväntat upp kapitalismens avigsidor. Enligt hennes analys är det finanskapitalismens fel att världen är osäker och den globala ekonomin oförutsägbar.

– Visst har levndasstandarden stigit betydligt på många håll, men samtidigt har tillgångarna och resurserna koncenterats på ett sätt som vi inte har upplevt tidigare.

Vänsterförbundet vill råda bot på läget genom att ingripa i skatteparadis och spjälka upp banksektorn, med sina osunt stora bankjättar, sa Andersson.

Det här är helt i linje med partiets tidigare ställningstaganden.

Diskussion om artikeln