Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

"Världsarvet behöver hotell eller campingplats"

Från 2016
Uppdaterad 13.06.2016 08:42.
Kenth Nedergård vid Replotbron.
Bildtext Kenth Nedergård är verksamhetsledare för föreningen Världsarvet i Kvarken.
Bild: YLE/Marcus Lillkvist

Kvarkens världsarv hade kring 340 000 besök under 2015. Besökarantalet stiger sakta men säkert. Men det skulle behövas ett rejält campingområde eller hotell, säger verksamhetsledare Kenth Nedergård.

Turismen i området har bevarat sin småskalighet. Det skriver Kenth Nedergård, verksamhetsledare för föreningen Världsarvet i Kvarken, i sin sammanställning av verksamheten i Kvarkens världsarvsområde från 2006 till 2016.

- Med det menar jag att de aktörer som verkar i området fortfarande är småföretagare. En riktigt stor aktör har inte dykt upp, säger Nedergård.

En sådan finns på önskelistan.

- Det som behövs mest är mer övernattningskapacitet. Ett rejält campingområde, hotell eller motell skulle behövas. Då skulle man kanske få folk att tillbringa mer tid i världsarvet och det skulle ge det en rejäl skjuts framåt, säger Nedergård.

Men tyvärr finns det ingen sådan aktör i sikte just nu.

Trenden är uppåtgående

Under fjolåret uppskattar man att antalet besök i området låg kring 340 000. Den uppskattningen görs av NTM-centralen och Forststyrelsen som arbetat fram ett mätningssystem.

Märk väl att det handlar om besök, inte besökare. Samma person kan alltså ligga bakom flera besök. Med i siffran finns också de som har sommarstugor ute i världsarvet.

- Besök på området där motiven är rekreation eller turism, klargör Kari Hallantie på Forststyrelsen.

Hur stor del av siffran som utgörs av personer som har sommarstuga på området har man ingen uppskattning om.

Man utgår inte bara från trafiken över Replot bro.

- De som besöker världsarvet med båt är med i siffran. Den är bara vår uppskattning, som grundar sig på erfarenheter från till exempel Mickelsörarna där vi har cirka 3 000 besökare per sommar, säger Hallantie.

- Vi vet att det inte är exakt men samtidigt har vi ju använt samma metod i många års tid, säger Kenth Nedergård.

Trenden är uppåtgående, enligt Nedergård.

- Siffrorna har legat på drygt 300 000 i många år men nu visar siffrorna för förra året att vi är uppe i 340 000.

Enligt Nedergård är siffrorna bra, jämfört med andra liknande områden.

- Vi hör till de fem största i Finland. Men dessa 340 000 sprider ju ut sig över ett väldigt stort område och under ett helt år. Så de syns ju inte så tydligt.

Fler företagare behövs

Föreningen har ett ansvar att koordinera marknadsföring och information. Man upprätthåller bland annat webbsidor och sidor på Facebook. Föreningen hjälper till med marknadsföringen av olika tjänster och produkter.

Man samarbetar också mycket med Visit Vasa.

Är det något ni skulle kunna göra bättre?

- I så fall krävs det mer resurser. Vi behöver också fler företagare som vågar satsa. Det kommer också fler varje år och det är sånt som behövs.

Saltkaret lockar mest

När man ser lite närmare på de olika verksamhetspunkterna i världsarvet är det Saltkaret som lockar flest besökare. Under 2015 skedde en rejäl ökning från året innan: 36 000 besökare jämfört med 27 200 år 2014.

I övrigt hade Terranova 20 900 besökare under 2015. Webbsidan kvarken.fi hade 54 000 besökare, också det en rejäl uppsving från 39 300 besök år 2014.

Evighetsfrågan Havets hus

Men ser man på Havets hus dök besökarantalet från 2 935 år 2014 till 1 831 år 2015. Åren före det visade siffrorna en stadig ökning i antalet besökare.

Vad hände?

- Det är ju en infopunkt. Kanske behovet inte var lika stort som tidigare? Kanske man får informationen via nätet och Facebook, funderar Nedergård.

År 2003 fanns det storslagna planer för Havets hus. I dag är de betydligt mer modesta.

Skulle de ursprungliga planerna ha lockat fler besökare än idag?

- Garanterat. Idag är det ju en infostuga.

Nedergård tror dock att den planerade utvidgningen av Havets hus med tillhörande utställningsutrymmen kommer att locka fler turister till världsarvet än idag.

- Då kommer vi att tala om helt andra besökarsiffror.

Turisterna skulle välla in

Nedergård har varit verksamhetsledare sen början av år 2015. Men han har varit involverad i världsarvet ända sen området fick statusen år 2006.

Motsvarar dagens besökarsiffror de förväntningar man hade år 2006?

- Det beror på vem du frågar. Jag tror nog att nästan alla säger att det skulle få vara fler besökare. Man hade väl nog förhoppningar om att turisterna skulle välla in efter att man fick statusen som världsarv.

Men riktigt så lätt är det inte.

- Man måste ju skapa ett innehåll i statusen och det har inte alltid varit så enkelt, säger Nedergård.

Nedergård gläds dock över att man får allt fler långväga och internationella gäster, de känner till begreppet världsarv.

- Vi har en hel del internationella gäster som kommer uttryckligen för världsarvets skull och det är ju väldigt positivt.

Diskussion om artikeln