Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

De hade massiva planer för Havets hus

Från 2016
Uppdaterad 13.06.2016 13:58.
Skiss över Havets hus intill Replotbron.
Bildtext Havets hus med tornet
Bild: Ardok & Holm arkitekter AB

Det finns inte mycket kvar av det Havets hus som Alice Lillas och projektgruppen visionerade fram i slutet av 2003. Då var tanken ett komplex på 3500 kvadratmeter med utrymme för forskning och ett havsfiskemuseum. Nu är man nere i en tiondel av den storleken.

År 2002 pejlade Jord- och skogsbruksministeriet intresset för fiskerimuseum. Ett museum skulle byggas i Asikkala och ett i Kerimäki.

- Men samtidigt konstaterade man att det saknas ett havsfiskemuseum. Då kom Hangö och den österbottniska kusten in som alternativ, säger Lillas.

Då nappade man i Korsholm.

- Man resonerade att vi har en unik skärgård med en stor fast befolkning och långa traditioner kring fiske och båtar, säger Lillas.

Alice Lillas.
Bildtext Alice Lillas
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Projektledare i tre månader

Lillas blev utsedd till den arbetsgrupp som skulle jobba med projektet. Det gick inte länge innan hon fick frågan om hon kunde ta tjänstledigt för att fungera som projektledare.

Lillas tog tjänstledigt i tre månader i slutet av 2003.

Optimistisk plan

Då var det snabba ryck. Under den tiden visionerade man fram ett Havets hus på hela 3500 kvadratmeter som skulle placeras på Fjärdskär vid brofästet före Replotbron.

- Den planen var optimistisk och ville mycket, säger Lillas.

Byggnaden skulle innehålla många olika verksamheter. Stommen skulle utgöras av fiskemuséet.

Forskare skulle samlas i Havets hus

Den skulle också innehålla ett besökscenter med en utställning om skärgårdens flora och fauna och hur landhöjningen har förändrat landskapet.

Universiteten och forskningen hade också en betydande roll i visionen. Man skissade på samarbete de nordiska länderna emellan.

Till exempel skulle de på Pedagogiska fakulteten i Vasa som riktat in sig på natur och miljö ha en plats i huset.

- Vi räknade med att mellan 7 och 9 forskare från olika sektorer skulle samlas där, säger Lillas.

På det sättet skulle man samla kunnandet om havet och skärgården på ett ställe.

- Fiskebestånd, sälar, havets nedsmutsning... I dagens läge kanske skarvar, räknar Lillas upp som exempel.

Det hela skulle gå lös på åtta miljoner. Sju miljoner för själva byggnaden och en miljon för tekniken.

Den uppskattningen var visserligen väldigt löst baserad, medger Lillas.

- Det var inte kostnadsberäknat på något sätt, det var en schablonsumma.

Klassrum med laboratorier

Umeå universitet var också med på noterna. Det fanns planer på installerandet av stora skärmar som i realtid skulle ge information om väder och vind såväl i havets hus som på andra sidan Kvarken.

Och planerna tog inte slut där. Man ville också skapa en naturskola för barn och ungdomar.

- Det skulle finnas ett par klassrum med laboratorier. Då kunde man ha lägerskolor i närheten och plocka med sig stenar, växter och djur som man sen undersöker i laboratoriet.

Åren gick...

Efter tre månader var Lillas tid som projektledare slut.

Mycket vatten har flutit under Replotbron sen dess. Kommunen gjorde ett intentionsavtal med Berny's restaurang på andra sidan bron om att placera Havets hus där och projektet krympte ordentligt.

Visionerna fick dock ett uppsving igen när fastighetsbolaget Havets hus år 2010 köpte Bergskär intill Replotbron av KWH. Då fanns det planer på att placera Havets hus på Bergskär.

För att det alls skulle vara möjligt att förverkliga planerna behövde man en bro ut till Bergskär.

Kommundirektör Rurik Ahlberg säger att taket för fastighetsbolaget Havets hus, som bildades 2008, var 2 miljoner euro. Placeringen av Havets hus på Bergskär skulle ha krävt betydligt fler miljoner än så.

Våren 2013 lämnade flera politiker i Korsholm in en motion om att dra sig ur hela projektet med Havets hus och under samma höst kritiserades planerna i fullmäktige.

Erik Sjöberg har varit styrelseordförande för fastighetsbolaget Havets hus sen 2008. Han hade inte möjlighet att kommentera planerna kring Bergskär före publiceringen av den här texten.

Så sent som i våras fick man avslag från NTM-centralen på sin ansökan om understöd för att bygga en bro ut till Bergskär.

- Med motiveringen att man inte ger anslag för något som leder ut i tomma intet. Så vi borde ha något på Bergskär och sen bygga en bro. Men om det blir någon bro så är det nog bara en gångbro, säger Alice Lillas.

Själv tycker Lillas att Bergskär kunde passa som ett område för lägerskola.

10 procent av ursprungsplanen

I dagens läge är Havets hus en liten stockstuga intill restaurang Berny's och planerna har återgått till att Havets hus ska finnas just där. I dagarna tvistar man om utvidgningen av huset ska göras med eller utan ett utkikstorn.

- Storleken är ungefär tio procent av det som var planen från början. I dag saknas hela forskningsbiten, konstaterar Lillas.

Det blir tufft ekonomiskt

Hon spår en tuff uppgift för den som ska leda verksamheten vid Havets hus.

- Det gäller att vara väldigt utåtriktad för att samla intresse och hålla kvar intresset så att verksamheten är hållbar ekonomiskt. Annars faller allt på det offentliga, säger Lillas.

- Nu gäller det för världsarvsföreningen att hitta ett innehåll som gör att folk kommer på besök gång på gång.

Enligt Lillas har det tyvärr varit så att husbolaget Havets hus, där hon är viceordförande, och världsarvsföreningen som ska driva verksamheten, har jobbat på olika håll en längre tid.

- Vi har varit ganska ovetande om varandras intentioner och önskemål.

Hoppas ännu på mer verksamhet

Så nu när hon har möjlighet till att vara efterklok: Håller hon fast vid att deras planer från 2003 skulle ha varit den bästa lösningen?

- På sätt och vis. Då skulle man ha fått något med slagkraft i. Men jag är realist och pragmatiker och har anpassat mig till dagens planer, säger Lillas.

Hon hoppas dock att Havets hus inte stannar vid dagens planer.

- Kunde man efter några år få till stånd något på endera Bergskär eller Fjärdskär? Till exempel forskning, funderar Lillas.

Fler turister med deras plan

Hon tror att planerna från 2003 skulle ha lockat fler turister och besökare än vad som är fallet idag.

- Definitivt. Ett havsfiskemuseum av den kalibern som man då funderade på skulle ha gett en bra stomme.

Torn eller inte?

På tisdag är Havets hus uppe i Korsholms kommunstyrelse. Då ska man ta ställning till två alternativ: Ett med ett utkikstorn och ett utan torn med större utrymmen för utställningar.

Lillas tror att alternativet utan torn blir det segrande. När man lade till tornet till planerna i våras väckte det stor kritik bland skärgårdsborna.

Tornet lades till efter att Forststyrelsens enkät visade att besökarna gärna ser att ett utkikstorn byggs.

- Då tänkte vi att det är ett torn folk vill ha. Men skärgårdsborna och världsarvsföreningen var av annan åsikt.

Produkter som folk vill betala för

Vilket alternativ det än blir säger Lillas att det är avgörande att småföretagarna i området syns aktivt vid Havets hus och att man hittar produkter som besökarna vill betala för.

- Och en otroligt aktiv verksamhetsledare som håller kontakt med företagen och universiteten, understryker Lillas.

Diskussion om artikeln