Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Dyrt att bygga om Virkby bibliotek

Från 2016
En famn full med böcker.
Bildtext Bibliotekspersonalen i Virkby måste bära böcker till bokbussen.
Bild: Yle / Hanna Othman

Virkby bibliotek i Lojo måste byggas om och det blir dyrare än beräknat. Stadsstyrelsen remitterade frågan om tilläggsanslag för Virkby bibliotek på sitt senaste möte.

Bokbussen behöver ändamålsenliga lokaler. Det behövs också en hiss och ett nytt bord för kundbetjäning i biblioteket.

Bokbussen i Virkby kommer från och med nästa år att vara Lojos enda bokbuss. Bokbussen i norra Lojo dras in och bokbussen Saima ska i stället köra dubbla turer.

Det innebär att bokbussens samlingar fylls på i Virkby bibliotek under dagen. Personalen måste nu ta sig till och från bokbussen via en brant spiraltrappa.

Bär böcker i famnen

Det går inte att skuffa färdiga modulvagnar med böcker till bokbussen utan personalen måste bära böckerna antingen i famnen eller i korgar eller lådor. En hiss i Virkby bibliotek skulle göra arbetet säkrare och mera ändamålsenligt för personalen.

Bokbussen finns nu i en trång och fuktig lokal och är i stort behov av att förnyas. Betjäningsdisken vid Virkby bibliotek är dessutom gammal och är inte ergonomisk. Den behöver bytas ut.

Pengarna räcker inte till

Det finns 300 000 euro i årets investeringsbudget i Lojo för ombyggnadsarbetena i Virkby bibliotek. Men pengarna räcker inte till.

Kultur- och fritidsnämnden i Lojo hade föreslagit att stadsstyrelsen och i sista hand stadsfullmäktige skulle bevilja 100 000 euro i tilläggsanslag för Virkby bibliotek i nästa års budget.

Stadsstyrelsen beslöt enhälligt på förslag av stadsdirektören att remittera frågan för ny beredning.

Diskussion om artikeln