Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Parkeringen vid Borgå sjukhus görs om i sommar

Från 2016
Borgå Sjukhus
Bild: Yle/ Alexandra Karlsson

Trafikarbeten minskar tillfälligt på antalet arkeringsplatser vid Borgå sjukhus under sommaren. Parkeringsplatsen vid huvudingången och området framför jouren byggs om.

Bygget började måndagen den 13 juni och beräknas fortsätta till halva augusti.

På grund av byggnadsarbetena förändras körrutten till sjukhuset. Busshållplatsen placeras tillfälligt på en annan plats och gångvägen till huvudingången ändrar. Besökare kan ändå fortfarande gå och köra enda fram till huvudingången.

parkering vid borgå sjukhus
Bild: YLE/Stefan Härus

Arbetena görs i omgångar under sommaren. Ett större antal parkeringsplatser är ur bruk under arbetenas gång. Mellan den 13 juni och 6 juli är området framför jouren avstängt.

Mellan den 7 juli och 11 augusti är ett större område framför huvudingången en byggarbetsplats. Då är hela den parkeringsplats som ligger närmast sjukhusingången ur bruk.

Trafikplaneringen på sjukhusområdet har redan länge varit föråldrad, den har sett likadan ut sedan 1960-talet.

Kom ihåg parkeringsskivan skylt
Bild: Yle/Jeanette Winberg

Arbetena ska skapa mera utrymmen framför huvudingången. Säkerheten ska bli bättre för fotgängarna och taxibilarna ska få ett angivet område.

Parkeringsplatsen växer med tolv platser. Också trafikmärken på området byts ut.

HNS-webbsida finns kartor över hur man ska röra sig på området medan arbetena pågår.