Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Fiskeövervakning i Östnyland gav resultat

Från 2016
Polisman kollar kontaktuppgifterna på ett nät.
Bildtext Polisman inspekterar kontaktuppgifterna på ett nät under den effektiverade övervakningen.
Bild: Borgå-Sibbo fiskeområde

På fredagen genomfördes en effektiverad fiskeövervakning av Borgå-Sibbo fiskeområdes vatten. Övervakarna beslagtog redskap och gav anmärkningar.

Övervakningen var ett samarbete mellan fiskeområdets fiskeövervakare, polisen och sjöbevakningen. Deltagarna granskade utmärkningen av redskap, fisketillstånd och att det inte fiskades på fredade områden.

Den här gången granskades 19 personer, en fick anmärkning för mete på fredningsområde. Av 32 granskade stående redskap gavs fyra anmärkningar för bristfällig utmärkning.

Övervakarna påträffade tio redskapsutmärkningar utan redskap. Två beslagtogs då de fanns på ett fredningsområde och de åtta övriga gavs en anmärkning.

Fisekövervakning
Bildtext Fiskeövervakarna kollar nät.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Ny fiskelag

Lagen om fiske förnyades vid årsskiftet, vilket bland annat betyder att gösen har ett nytt minimifångstmått på 42 cm. Inom Borgå-Sibbo fiskeområde finns också några större fredningsområden, där fiske är förbjudet under olika fiskarters lektid.

Fiskebragderna ska märkas så att den som rör sig på vattnen lätt kan se dem. På områden som används för sjötrafik ska nät märkas ut med en minst 20 x 20 centimeters flagga, som fästs på en åtminstone 1,2 meter hög stång.

Fisekövervakning
Bildtext Övervakarna fäster meddelanden på de redskap de hittar.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Ytnät ska förses med dubbel flagga. På övriga områden kan man använda flöten som når minst 15 cm över vattenytan.

Kom ihåg kontaktuppgifterna!

Fiskare måste också komma ihåg att förse sina fiskebragder med namn och kontaktuppgifter. Fiskeplatser får inte reserveras, utrustning som används för att märka ut fångstredskap får inte lämnas i vattnet utan fångstredskap.

Borgå-Sibbo fiskeområde har över 20 befullmäktigade fiskeövervakare och vid behov samarbetar man med polisen och sjöbevakningen.

Borgå-Sibbo fiskeområde omfattar ett vattenområde på ca 47 480 hektar. Till fiskeområdet hör alla vattenområden inom Sibbo kommun, Borgå stad och inom byarna Rabbas, Horslök och Härpe i Lovisa.