Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Sannfinländare tycker att Grankulla inte har råd att ta emot asylsökande

Från 2016
Uppdaterad 15.06.2016 05:45.
U-tåget passerar Grankulla station.
Bildtext Det faller inte alla i smaken att flyktingar anländer till Grankulla.
Bild: Yle / Ted Urho

Sannfinländaren Taisto Miettinen anser att Grankullas ekonomi inte håller för att ta emot tolv flyktingar. Johan Johansson (SFP) tycker det är Grankulla stads moraliska skyldighet att ta emot de asylsökande.

På måndag kväll beslutade Grankulla fullmäktige att ta emot tolv asylsökande som fått uppehållstillstånd. Sannfinländarnas fullmäktigeledamot Taisto Miettinen lade in en avvikande åsikt.

Bildtext Taisto Miettinen, Sannfinländarna.
Bild: taisto.net

- I Grankulla har vi tagit emot flyktingar, i andra kommuner har man inte tagit emot flyktingar ifjol. Vi har ett avtal från 2013 enligt vilket vi varje år tar emot flyktingar, säger Taisto Miettinen.

I Nyland har 2819 invandrare fått uppehållstillstånd och de ska få plats i kommunerna. Närings-, trafik- och miljöcentralen vill att Grankulla stad bär sin del av ansvaret och tar emot tolv asylsökande utöver de tio man avtalat om tidigare.

Taisto Miettinen tycker det räcker om staden tar emot de tio flyktingar man avtalat om år 2013. Miettinen hänvisar till att flyktingar inte borde få gå förbi andra Grankullabor i stadens bostadskö, och att staden inte har råd att ta emot ytterligare tolv flyktingar.

I det skedet när han hänvisade till vår ekonomiska situation började adrenalinet rusa i blodådrorna på mig och jag steg upp och sa att det är givet att Grankulla stad har en moralisk skyldighet att hjälpa till.

Johan Johansson, SFP

Miettinens argument - som gällde stadens ekonomi och bostadskö - gick inte hem hos SFP-ledamoten Johan Johansson.

- I det skedet när han hänvisade till vår ekonomiska situation började adrenalinet rusa i ådrorna på mig och jag steg upp och sa att det är givet att Grankulla stad har en moralisk skyldighet att hjälpa till och erbjuda bostäder åt dessa tolv asylsökande som det var fråga om, säger Johan Johansson.

Ifjol tog Grankulla emot nio kvotflyktingar.

- Grankulla stads ekonomi har försvagats och vi letar efter inbesparingar överallt. Ett beslut av det här slaget som ökar på kostnaderna tycker jag är konstigt. Till exempel åldringar och barnfamiljer råkar ut för inbesparingar och samtidigt satsar man på annat. Jag ser det som en rättvisefråga, säger Taisto Miettinen.

SFP:s partisekreterare Johan Johansson
Bildtext Johan Johansson, SFP.
Bild: Yle

- Alla som har lite insyn i Grankullas ekonomi, med kombinationen lågt skatteöre och hög nivå på servicen, vet att det är totalt ihålig argumentation. Att det skulle vara på grund ekonomiska orsaker som vi inte skulle kunna ta emot tolv asylsökande, det är befängt att ha en sådan argumentation. Då tycker jag det skulle vara redigare av honom att säga att det här är av ideologiska orsaker, att han inte har samma inställning till medmänsklighet som till exempel jag har, säger Johan Johansson.

annukka alapappila, fullmäktigeledamot (Saml.) i Grankulla
Bildtext Annukka Alapappila, Samlingspartiet.
Bild: Tiina Eloranta

Johan Johansson fick stöd av de andra partierna i fullmäktige. Samlingspartiets ledamot Annukka Alapappila säger att Taisto Miettinens argument överraskade henne.

- Varför skulle Grankulla säga nej och inte vara en av de kommuner som hjälper asylsökande. Fastän vi i Grankulla måste dra åt svångremmen så borde vi kunna hjälpa de nödställda som kommer hit, och ge dem chansen till ett tryggt och bra liv här i Grankulla, säger Alapappila.

Annukka Alapappila påpekar att Grankulla stad får ersättningar av staten för de asylsökande som flyttar till kommunen. Statens ersättningar ska användas för att ordna verksamhet som stöder flyktingarnas integration. Dessutom ersätter staten kostnader inom social- och hälsovården. Också utkomststödet till flyktingar och tolkkostnader ersätts av staten.

Jag kan inte se det här som en ren ekonomisk utgift. Jag tycker det är väldigt viktigt att närma sig saken ur en human synvinkel.

Annukka Alapappila, Samlingspartiet.

- Jag kan inte se det här som en ren ekonomisk utgift. Jag tycker det är väldigt viktigt att närma sig saken ur en human synvinkel, säger Annukka Alapappila.

Sannfinländarnas fullmäktigeledamot Taisto Miettinen föreslog på måndagens möte att Grankulla fullmäktige skulle förkasta beslutet om att ta emot tolv asylsökande, eller åtminstone lägga in en kläm om att invandrare inte ska få gå förbi andra i stadens bostadskö. Ingen understödde Miettinens förslag. Fullmäktige fattade beslut enligt föredragningslistan och Taisto Miettinen lade in en avvikande åsikt.