Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Utbildningschef: Lovisarektor borde vara insatt

Från 2016
Lovisanejdens högstadium.
Bild: Yle/Hanna Sjöström

Enligt utbildningschef Timo Tenhunen borde rektorsuppgiften vid Lovisanejdens högstadium skötas av en person som är insatt i problematiken med att eleverna är utspridda i staden. Därför ska tjänsten inte tillsättas trots att en av de sökande är behörig.

Första gången rektorstjänsten utlystes, i april, fanns det två sökande, varav en var behörig.

Istället för att anställa den behöriga sökande beslutade man sig för att göra en ny ansökningsrunda. Ansökningstiden för den gick ut den första juni och förutom de tidigare två sökandena fick man då en tredje, obehörig, sökande.

Inte heller då valde man att anställa den behöriga sökande.

Utbildningschef Timo Tenhunen förklarar beslutet att förlänga ansökningstiden med att man dels ville ha fler sökande och dels under ansökningstidens gång fick nya uppgifter om skolnätet.

Interna arrangemang

Timo Tenhunen säger att det inte finns planer på att lägga fler uppgifter på lärarna, trots att man enligt förslaget blir utan ordinarie rektor. Enligt honom vill man satsa på att en person som är införstådd med problematiken sköter och förbereder inkommande läsår.

- I stället gör vi så att vi har interna arrangemang.

På frågan vad de interna arrangemangen innebär i praktiken svarar Tenhunen att man kommer att utse en person som sköter rektorns uppgifter.

Vem den personen är vill Tenhunen likväl inte ta ställning till i det här skedet, även om han säger att planen är att fortsätta som under våren.

Behörig men oerfaren?

Bildningsdirektör Thomas Grönholm har en annan förklaring till att den behöriga personen inte har anställts.

- Hon saknade erfarenhet av att leda ett högstadium, berättar Grönholm i tidningen Östnylandpå onsdag.

Enligt Grönholm är ungdomar i puberteten i en känslig ålder. Därför är det viktigt med en erfaren ledare.

Samma personer återkommer

Den person som under våren har fungerat som tillförordnad rektor var en av de sökande båda gångerna rektorstjänsten utlystes. Samma person var också en av kontaktpersonerna i ansökningsannonsen.

Tenhunen ser inget problem med det förfarandet utan påpekar att det är han i egenskap av utbildningschef som är ansvarig för vem som ska anställas.

- I det fallet hon är en av de sökande får hon hänvisa till mig, säger Tenhunen.

Att hon är en av de sökande framgår av bildningsnämndens protokoll.

Tenhunen påpekar att han inte kan ta ställning innan sektionen har haft sitt möte. Mötet hålls på kvällen, torsdagen den 16 juni.

Den behöriga sökande har avböjt att kommentera.

Diskussion om artikeln