Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Fiskar granskas på kvicksilver i Ingå

Från 2016
Bildtext Marsjön är en av fem sjöar vars fiskar undersöks.
Bild: Aapo Ahola

Snart vet fiskare i Ingå hur mycket kvicksilver det finns i deras fångst. En forskare vill titta närmare på fiskar från fem olika sjöar i Ingå.

Det är sedan tidigare känt att fiskar, i synnerhet större fiskar, i försurade sjöar kan innehålla mycket kvicksilver. Kvicksilver är en tungmetall som är skadlig för människor och djur, i det här fallet för djur och människor som äter fisken.

I Ingå finns det karga försurade sjöar i Fagervikområdet. En forskare vid Miljövetenskapliga institutionen vid Helsingfors universitet, Tommi Malinen, vill nu undersöka fiskar från Marsjön och fyra andra sjöar i Ingå.

Undersökningen är ett samarbete mellan universitetet, Ingå kommun och den statliga Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM).

Gäddor och abborrar undersöks

Från varje sjö undersöks ett trettiotal gäddor och abborrar av olika storlek. Sjöarna väljs under arbetets gång. De väljs bland följande: Lomträsket, Mörtträsket, Tåtelträsket, Vitträsket, Kockelträsket och Hälftesträsket.

NTM-centralen har dessutom preliminärt lovat bekosta en undersökning av fisk från Marsjön.

Undersökningen kostar Ingå 4 000 euro. Byggnads- och miljönämnden föreslås (14.6) tacka ja till kvicksilverutredningen.

Diskussion om artikeln