Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Polisens utredning till DO: Det fanns goda skäl för polisens effektiverade utlänningskontroll

Från 2016
En polisbil med lamporna på.
Bildtext Polisen anser att utlänningskontrollerna i april var motiverade.
Bild: Yle / Hanna Othman

I april utförde polisen och gränsbevakningen fyra effektiverade kontroller mot utlänningar i Helsingfors. Diskrimineringsombudsmannen har begärt en utredning av polisen efter att personer som upplevt kontrollerna som etnisk profilering har kontaktat byrån.

Enligt polisens utredning var kontrollerna motiverade.

Illegal invandring och förebyggandet av illegal vistelse, illegalt arbete och igenkänning av offer för människohandel. Det här listar polisen som orsaker till sina kontroller i utredningen till diskrimineringsombudsmannen.

Utlänningskontrollerna baserar sig på allmän kännedom och erfarenhet om illegal invandring och vistelse.

De åtgärder som gjordes i april baserar sig på observationer eller tips och analyser, säger utredningen. I Finland ligger utlänningsgranskningen på polisens bord och är lagstadgat.

Man meddelar också att kontrollerna i april utfördes tillsammans med en annan behörig myndighet, nämligen gränsbevakningsväsendet.

I utredningen betonas att kontrollerna var motiverade. Inga kontroller gjordes på måfå eller på grund av etniska antaganden. Polisens resultat visar också att brott hade begåtts under varje kväll av den effektiverade kontrollen.

En av hundra blev fast

Utifrån hela den effektiverade utlänningskontrollen ledde en procent av fallen till ytterligare åtgärder. I rapporten nämns alkotest av chaufförer som jämförelse, i blåstesten visar sig 0,14 procent av de kontrollerade vara rattonyktra.

Enligt jämförelsen menar man att utlänningskotrollerna kan klassas som effektiva.

Ledningen för polisens övervakningsenhet har inte hört om ett enda fall under kontrollerna där personen som granskats skulle ha ställt sig negativt till åtgärderna. De granskade personerna har inte heller uttryckt sig vara missnöjda med kontrollerna eller motiveringarna till dem.

En del av de som var skyldiga till brott försökte fly undan eller finta polisen. Enligt polisens utredning kan sådana fall inte räknas som missnöje utan mer som ett normalt sätt att fungera i en situation där det finns ett hot om att åka fast eller avslöjas.

Polisen nämner också att det inte finns några inrikeskontroller inom Schengenområdet och att polisens kontroller är det enda sättet att granska utlänningar.

Jussi Salmela / Yle Helsinki

Diskussion om artikeln