Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Attendos vård i Hangö utreds

Från 2016
Uppdaterad 16.06.2016 15:31.
Brandbackens servicecenter
Bildtext Hangö stad kommer att effektivera övervakningen av köptjänster.
Bild: Yle/ Alexandra Karlsson

Det kan hända att vårdhemmet Källan i Hangö inte till alla delar uppfyller kraven som ställs för det. Både Hangö stad och regionförvaltningsverket Avi utreder nu rapporterade brister. Staden köper vården på Källan av vårdbolaget Attendo.

- Vi gör förstås vårt bästa hela tiden, säger Pirkko Heinänen, vårdhemschef på Källan i Hangö. Hon vill inte gå in på kritiken mot vårdhemmet med motiveringen att hon måste hålla sin tystnadsplikt.

Ansvarsläkaren inom ambulansverksamheten, den så kallade prehospitala vården, kontaktade i april Hangö stad för att berätta om problem på Källan. Dagen därpå gjorde två tjänstemän från Hangö stad, äldrevårdschefen och ledande skötaren, ett oanmält övervakningsbesök till Källan.

Grundtrygghetsdirektören i Hangö Elisabeth Kajander säger att staden inte är nöjd med vården på Källan.

- Vi har fått in reklamation på vården på Källan som vi sedan undersökt och bett om förklaring av Attendo.

Attendo försvarar sig

Attendo har kommit med en förklaring till staden och till regionförvaltningsverket.

De flesta dokumenten i fallet är inte offentliga så det är oklart exakt vilka brister det handlar om. Grundtryggghetsnämnden i Hangö diskuterar problematiken på torsdag (16.6).

Ganska nöjda kunder

Pirkko Heinänen säger att vårdhemmet ständigt jobbar med att förbättra sin kvalitet och att klienterna har gett vårdhemmet Källan ganska god respons i enkäter om kundtillfredsställelse.

Staden och aktörerna på Källan har redan tidigare varit oense om Källan. Hangö ville ta över vården i egen regi men husets ägare, bolaget Tyvene ville i stället ha Attendo som hyresgäst.

Kajander lovar att staden framöver övervakar kvaliteten av köptjänsterna mera effektivt.

Artikeln korrigerades på torsdag eftermiddag 16.6.2016. Tidigare stod det i början av artikeln att Källan inte till alla delar uppfyller kraven. Det ändrades till "Det kan hända att vårdhemmet Källan i Hangö inte till alla delar uppfyller kraven" och att staden och regionförvaltningsverket utreder "rapporterade brister".

Diskussion om artikeln