Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Regatta Resort-avtalet uppe i Hangö igen

Från 2016
Regatta resorts byggs i Hangö
Bildtext Regatta Resorts bygger wellnesscenter på Farbriksudden.
Bild: Regatta Resorts Oy

Frågan om bland annat Havsgatans framtid i Hangö diskuterades länge i Hangö stadsfullmäktige på tisdagen (14.6). På möteslistan fanns en fråga om vem som egentligen fattar besluten i staden.

Det var Hangöpolitikern Peter Baarman från SDP som hade ställt ett skriftligt spörsmål till stadsstyrelsen. Spörsmålet gäller avtalen mellan Hangö stad och företaget Regatta Resorts. Baarman undrade om avtalen kan binda staden utan att fullmäktige tar ställning till frågorna.

Regatta Resorts bygger som bäst ett så kallat wellnesscentrum på Fabriksudden i Hangö centrum. Bolaget tog över efter Hangon Rantakiinteistöt som gick i konkurs.

Projektet startade i tiderna med hjälp av affärsmannen Hjallis Harkimo. Första steget var att bygga bostäder vid Regattastranden. Efter storbygget på Fabriksudden ska det enligt planerna byggas bostäder på Drottningberg.

Inget tillfälligt utskott ska utreda

När fullmäktige i tisdags diskuterade avtalet och spörsmålet, föreslog Baarman att det grundas ett tillfälligt utskott för att utreda frågorna som gäller projektet.

Men i omröstning fick utskottsförslaget endast 6 röster medan 26 fullmäktigeledamöter tyckte att stadsstyrelsens svar räcker. Två politiker röstade blankt och en var borta.

Styrelsen: Avtalet binder oss

Stadsstyrelsen har redan tidigare svarat på spörsmålet. Styrelsen konstaterar helt enkelt att avtalet binder staden. Avtalet överfördes 2013 från Hangon Rantakiinteistöt Oy:s konkursbo till Regatta Resorts Oy.

Staden har också godkänt ett avtal om hur projektet på Fabriksudden och Drottningberg genomförs och hur staden sköter samarbetet med företaget.

Det är styrelsen som i Hangö gör upp sådana avtal, heter det i styrelsens svar till Baarman. När man avtalar med en utomstående part är avtalet bindande för kommunen. Avtalet med Regatta Resorts har redan vunnit laga kraft och det kommer inte att behandlas i fullmäktige eller i något annat organ, säger styrelsen i sitt svar.

Vissa delar i avtalet är sådana som staden och företaget "separat kommer överens om". De delarna har stadens tjänstemän förhandlat om med Regatta Resorts. Förhandlingarna fortsätter vid behov.

"Fullmäktige borde behandla avtalsfrågorna"

Avtalet, inte minst frågan om Havsgatan, har väckt mycket debatt i Hangö. Staden säger att gatan ska bli gågata eftersom det krävs i det gamla avtalet mellan staden och företaget som bygger på Fabriksudden.

Men Peter Baarman skriver i sitt spörsmål att den dåvarande stadsdirektören Jouko Mäkinen vid ett invånarinfo sade att samarbetsavtalet endast är "en önskelista" och att innehållet "kommer att tas upp på nytt". Baarman tycker många av sakerna i avtalet borde behandlas i fullmäktige.

Diskussion om artikeln