Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Svårast att komma in i Grankulla - här är gymnasiernas antagningsgränser

Från 2016
Uppdaterad 26.01.2017 11:24.
Elevantagning vid Helsinge gymnasium i Vanda.
Bildtext 2016 fick 3350 personer en studieplats på svenska via den gemensamma elevantagningen
Bild: Maja Ottelin/YLE

I dag publiceras resultaten till den gemensamma elevantagningen. Vi har sammanställt antagningsgränserna för alla Svenskfinlands gymnasier.

I år är det allra svårast att komma in i Gymnasiet Grankulla samskola (8,31) , Gymnasiet Lärkan (8,25) och Mattlidens gymnasium (7,92). För att få en studieplats i någon av de här gymnasierna måste man ha minst åtta i medeltal, men de flesta har högre vitsord än så. Till exempel i Lärkan är medeltalet bland alla som kom in 9,08.

I den andra ändan har vi de gymnasier som tar in alla sökande. Många av de här gymnasierna finns i Österbotten. Bland andra Kristinestads gymnasium, Korsholms gymnasium och Gymnasiet i Petalax.

I en jämförelse som Svenska Yle gjorde 2015 kan man se att antagningsgränser och studentvitsord ofta korrelerar.

Sju i medeltal räcker långt

Har man ett medeltal från grundskolans avgångsbetyg som är över sju kan man räkna med att komma in i över 80 procent av gymnasierna i Svenskfinland. Det är bara sju av 39 gymnasier som har en antagningsgräns som är högre än sju.

Vid en stor del av gymnasierna har man många fler studieplatser än antalet antagna. Till exempel Virkby gymnasium har 48 platser men bara 28 personer antogs på basis av förstahandsvalet.

Specialgymnasier och Åland har speciella kriterier

Bland gymnasierna finns det några som har specialiserade linjer och då också andra kriterier än bara medeltalet från högstadiets avgångsbetyg. Hit hör specialiseringslinjerna vid Vasa övningsskola, Tölö gymnasium och Topeliusgymnasiet i Nykarleby.

I jämförelsen har vi därför bara tagit med antagningsgränsen till den icke-specialiserade gymnasieutbildningen.

Gymnasiet på Åland deltar inte i den gemensamma elevantagningen. På Åland antar man studerande med ett poängsystem som skiljer sig helt från det i resten av landet. För att få en studieplats på vid Ålands Lyceum måste man ha 13 poäng.

Antagningsgränser 2016
SkolaAntagningsgränsNya eleverKommun
Gymnasiet Grankulla samskola8,3184Hreg
Gymnasiet Lärkan8,25133Hreg
Mattlidens gymnasium7,92125Hreg
Vasa övningsskola7,4694Rob
Katedralskolan i Åbo7,3387Abo
Virkby gymnasium7,1728Vast
Brändö gymnasium7,08140Hreg
Vasa gymnasium7,0850Rob
Björneborgs svenska samskola7,0021Sprako
Borgå gymnasium7,00110Ost
Ekenäs gymnasium7,0061Vast
Jakobstads gymnasium7,0077Rob
Karis-Billnäs gymnasium7,0044Vast
Kimitoöns gymnasium7,0020Abo
Kronoby gymnasium7,0054Rob
Kyrkslätts gymnasium7,0059Hreg
Lovisa gymnasium7,0038Ost
Pargas svenska gymnasium7,0063Abo
Pedersöre gymnasium7,0067Rob
Sibbo gymnasium7,0036Ost
Steinerskolan7,0013Hreg
Svenska privatskolan i Uleåborg7,0020Sprako
Svenska samskolan i Tammerfors7,0023Sprako
Tölö gymnasium7,00128Hreg
Hangö gymnasium6,8020Vast
Karleby svenska gymnasium6,7557Rob
Helsinge gymnasium6,5045Hreg
Närpes gymnasium6,5056Rob
Vörå samgymnasium6,5046Rob
Gymnasiet i Petalaxingen gräns30Rob
Korsholms gymnasiumingen gräns84Rob
Kotka svenska samskolaingen gräns7Sprako
Kristinestads gymnasiumingen gräns16Rob
Topeliusgymnasiet i Nykarlebyingen gräns42Rob
Vasa Svenska Aftonläroverkingen gränsRob

I år sökte ungefär 3 400 personer till andra stadiets utbildning på svenska. 3 350 fick en studieplats. Till de svenskspråkiga yrkesutbildningarna antogs 1 382 personer och till de svenskspråkiga gymnasierna antogs 1 968 personer.

I hela landet deltog 79 700 i den gemensamma elevantagningen och 70 300 fick en studieplats.

Diskussion om artikeln