Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Migri: Missvisande uppgifter om inkomstgränser vid familjeåterförening

Från 2016
De irakiska flyktingarna Sämä, Huner Ali Mohammed, Klara och Gashaw Khaleel Hamad.
Bildtext De irakiska flyktingarna Sämä, Huner Ali Mohammed, Klara och Gashaw Khaleel Hamad. Utvisningen av mamman och den ena dottern har skjutits upp.
Bild: Julia Holmvik

Inkomstgränserna som krävs vid familjeåterförening har varit på tapeten den senaste tiden. Migrationsverket säger i ett pressmeddelande att kravet på månadsinkomster på 2 600 euro har använts fel av medierna.

I utlänningslagen krävs att försörjningen av en utlännings familjemedlem som kommer till Finland ska vara tryggad.

Enligt Migri är de vägledande inkomstgränserna inte bindande. I fall bägge föräldrarna har löneinkomster i en familj med två vuxna kan man avvika från försörjningsförutsättningen när det gäller barnen. Det här innebär i praktiken att familjen bör ha inkomster på cirka 1 700 euro i månaden.

Utgångspunkten för inkomstnivån är för en vuxens del cirka 1 000 euro i månaden. Den andra vuxna personen i familjen ska ha inkomster på cirka 700 euro i månaden.

Inkomsterna ska komma från lön, företagsverksamhet, pension eller andra tillgångar. Även vissa förmåner såsom barnbidrag, studiestöd och bostadsbidrag räknas som inkomster.

Försörjningen måste inte vara tryggad om det är fråga om en anhörig till en person som får internationellt skydd och familjen har bildats innan anknytningspersonen anlänt till Finland, eller en familjemedlem till en finsk medborgare.

Utvisning av irakisk mamma upprörde

Enligt Migri har anvisningarna om inkomstgränser utarbetats för att verket ska ha en enhetlig linje för vad som anses vara tryggad försörjning i enlighet med utlänningslagen. Besluten om försörjningsnivåerna har fattats i samarbete med experter vid social- och hälsovårdsministeriet.

I början av juni uppmärksammades Migris beslut att utvisa en irakisk mamma och ett 3-årigt barn stort i medierna.

Pappan och parets nyfödda baby hade däremot fått stanna i Finland.

Utvisningen sköts kort därefter upp av Högsta förvaltningsdomstolen.