Hoppa till huvudinnehåll

Vetamix

Nya undervisningsmetoder och internationalisering

Från 2016
En stor glad grupp elever och lärare.

I följande avsnitt av programmet Håltimmen får vi tips på hur undervisningen kan göras roligare och mångsidigare. Vi tar del av exempel på autentisk språkundervisning, distansstudier för grundskolan och olika internationella samarbeten mellan skolor. Vi går också in på utbildningsexport - hur säljer man know-how till en annan kultur?

Nya metoder i språkundervisningen

Här bekantar vi oss med hur man kan väcka elevernas intresse för studier i främmande språk. Med autentisk undervisning kan man göra språkstudierna roligare och med distansstudier kan man samla tillräckligt stora grupper från olika skolor för att kunna undervisa också i ovanligare språk.

Vi träffar Pia Bärlund, tyskalärare i Luonetjärvi skola, som gjort tyskastudierna populära genom att använda autentisk språkundervisningsmetod i stället för traditionella läroböcker. Autentisk undervisning är mer elevcentrerad, mångsidig, empirisk och fri än vanlig undervisning. Exempelvis kan läraren låta eleverna välja teman som de är intresserade av. De får samla ihop ord och begrepp som har med temat att göra, t.ex. olika fotbollsrelaterade termer. Sedan går läraren igenom dessa tillsammans med eleverna i klassen.

I Åbo undervisar Anita Zenger grundskoleelever på distans, vilket ännu är ganska ovanligt. Hon menar att den stora utmaningen är att fånga de unga elevernas uppmärksamhet. Men distansunderisningen har också sina fördelar.

Lärarhandledning - Vetamix: Håltimmen: Nya metoder i språkundervisningen - Spela upp på Arenan

Ämnesövergripande undervisning

eTwinning och Comenius är exempel på två olika EU-finansierade projekt som stöder ämnesövergripande undervisning och internationellt samarbete. Ämnesövergripande undervisning gör lärandet roligare och genom att samarbeta med skolor i andra länder bekantar man sig naturligt med olika kulturer.

Projektet eTwinning går ut på att skolor runt om i Europa kan samarbeta med varandra på nätet. eTwinning är kostnadsfritt och enkelt att sätta i gång med. Teman man vill arbeta kring kan vara vilket som helst, man behöver bara hitta en eller flera lämpliga skolor som vill vara med. Syftet med eTwinning är inte att eleverna skall träffas utan att resultatet av deras arbeten delas på webben.

Också Comeniusprojekten främjar temabaserad undervisning och samarbete mellan skolor i olika länder. Meningen är ta del av andra kulturer och våga använda de språkkunskaper man har. Comeniusprojekten kräver lite mera förberedelse men möjliggör att eleverna får besöka varandras skolor.

Lärarhandledning - Vetamix: Håltimmen: Ämnesövergripande undervisning - Spela upp på Arenan

Internationalisering

Alla finländska skolor skall ha möjlighet till internationella kontakter. Men resor skall helst ha så liten miljöpåverkan som möjligt och kan heller inte vara alltför dyra. I det här programmet följer vi med niondeklassister från landsbygdsorten Lemi i södra Karelen som åkte på exkursion över ryska gränsen till Viborg. Också viborgska elever och lärare kommer på besök till Lemi och därefter fortsätter skolorna sitt samarbete på webben.

Lärarhandledning - Vetamix: Håltimmen: Internationalisering - Spela upp på Arenan

Internationalisering - export av utbildning

Finlands goda resultat i Pisa-undersökningarna har väckt nyfikenhet internationellt, bl.a. i Förenade Arabemiraten. I en pojkskola i Abu Dhabi jobbar nu lokala och finländska lärare tillsammans. Meningen är att skolan skall ta lärdom av Finlands skolsystem och implementera de bästa bitarna.

I Abu Dhabi satsas det stort på utbildning. Emiratet är rikt på både tillgångar och nationaliteter. Men det finns ändå stora kulturskillnader mellan finländare och lokalbefolkningen. För att undvika häftiga kulturkrockar kan man ta hjälp av en kulturtolk. En annan utmaning för finländsk utbildningsexport är att kunna paketera kunnandet till en säljbar produkt.

Lärarhandledning - Vetamix: Håltimmen: Internationalisering - export av utbildning - Spela upp på Arenan

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln