Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Fler pappor stannar hemma med barnen – Finland fortfarande efter Sverige i jämställdhet inom familjen

Från 2016
En pappa med sitt barn
Bildtext Antalet pappor som är hemma med sina barn har ökat under hela 2000-talet.
Bild: Yle/Susanna Lyly

Antalet finländska pappor som tar ut pappaledighet har ökat under hela 2000-talet, men fortfarande låter en femtedel av alla pappor helt bli att ta ut någon ledighet. Trots att Finland ligger bra till om man jämför med Frankrike eller Storbritannien så ligger vi långt efter Sverige då det gäller jämställdhet mellan föräldrarna.

– Sverige är i en helt egen klass när det gäller till exempel attityder och hur man delar upp föräldraledigheten, säger ledande forskare Minna Ylikännö på Folkpensionsanstalten.

Hennes forskning om attityder till föräldraledighet i olika europeiska länder ingår i FPA:s nyutgivna bok om familjepolitik under 2000-talet; Sången om 573 566 familjer.

Enligt Ylikännö pratar man i Sverige på ett annat sätt om mammor och pappor. Pappan är där en förälder som är jämställd med mamman.

Familj på väg till sandstrand.
Bild: All Over Press / Ismo Pekkarinen

– I Finland fokuserar man mera på mamman och moderskapet medan mammans partner - om hon har en sådan - har blivit en biperson, säger Ylikännö.

Jämställdhet kräver arbete

Hon säger att politikerna har stor makt över jämställdheten i familjen. De politiska beslut som fattas påverkar familjerna och deras val direkt.

– Finland kommer inte att bli mer jämställt om vi inte jobbar för det. Det kräver att man målmedvetet strävar efter att göra mammor och pappor jämställda, säger Ylikännö.

Enligt henne har de svenska politikerna medvetet arbetat för ett mer jämställt familjeliv redan från och med 1960- och 70-talet.

Mamma med barnvagn
Bild: Mikael Crawford/Yle

I praktiken är mamman hemma

I Sverige följer man en modell där både mamman och pappan har sex månaders föräldraledighet att ta ut. Dessutom har man ytterligare sex månader föräldraledighet som mamman och pappan delar på hur de vill.

I Finland får pappan faderskapspenning i högst 54 dagar, det vill säga ungefär nio veckor. Mamman får moderskapspenning i cirka fyra månader, och efter det betalar FPA under ett halvt års tid föräldrapenning åt den förälder som är hemma med barnet.

I praktiken betyder det här ändå nästan alltid att mamman är hemma med barnet tills föräldrapenningen tar slut. Efter det kan någon av föräldrarna stanna hemma och få hemvårdsstöd, som ändå är betydligt mindre än föräldrapenningen.

Ena har dåligt samvete hur man än gör

– Det att man i Sverige har en längre ledighet som är vikt endast för pappor uppmuntrar säkert flera att vara hemma längre. Jag tror att många pappor skulle vara hemma längre om det skulle finnas en ledighet som är till endast för dem och som man inte behöver dela med mammorna, säger Jon Jakobsson som nyligen har blivit pappa.
Än så länge är det hans sambo som är hemma med sonen, men Jakobsson vill gärna ta ut några månader pappaledigt om det är möjligt.

– Nu kan det gå så att till exempel mamman har dåligt samvete för att hon i praktiken tar bort en del av pappans ledighet. Det är ju något man nu måste komma överens om hemma, men det skulle kanske vara lättare om det var mer förutbestämt, fastän frihet förstås är en bra sak, säger han.

En kaffekopp bredvid en laptop på ett bord.
Bild: CC0/Luis Llerena

Företagare stannar sällan hemma

En femtedel av papporna stannar alltså inte alls hemma med sina barn. Enligt en undersökning som finns med i Folkpensionsanstaltens nya bok arbetade en tredjedel av de pappor som inte tog ut någon pappaledighet alls på små mansdominerade företag med färre än tio arbetstagare.

– Företagare och i synnerhet småföretagare är en grupp som har svårt att ta ut pappaledigt, säger Minna Salmi som är forskare på Institutet för Hälsa och Välfärd THL.

Också den dåliga ekonomiska situationen kan ha påverkat pappors möjlighet att ta ut pappaledigt.

– Då det finns press från arbetsgivaren och då arbetslivet blir hårdare vågar man kanske inte stanna hemma, säger hon.

Enligt henne borde man i högre grad minnas att också arbetsgivarna gynnas av att papporna stannar hemma. Då papporna kommer tillbaka till jobbet är de motiverade och presterar bättre.