Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Energisnåla hus kan bli framtidens problemhus

Från 2016
Uppdaterad 17.06.2016 16:39.
Byggnadsarbetare på hustak
Bild: Yle/Linda Söderlund

Dagens energisnåla småhus kan bli morgondagens problemhus likt hus med platta tak från 60-och 70-talen. Allt strängare byggnormer med sikte på nollenergihus kan ge problem.

Mer och mer isolering i väggar, tak-och golvbjälklag sparar energi för en småhusägare men det kan bli en dyr affär i form av en fukt-och mögelskade istället. Många är kritiska till dagens utveckling.

Krypgrundshus borde ha maskinell avfuktning enligt expert

Klimatet har blivit fuktigare och skillnaderna mellan årstiderna är inte så skarpa, fuktiga höstar kan pågå ända till jultid. Det säger Marcus Jansson i Jakobstad. Han är fukt-och mögelexpert och arbetar vid ett företag som utför saneringar på det här området. Ändrade yttre förhållanden i kombination med allt strängare krav på energisnåla hus leder till problem anser Jansson. Temperaturen i krypgrunden blir kallare när golvisoleringen skyddar mot värmeläckage och risken för kondensbildning ökar.

Husklimatexpert Marcus Jansson
Bild: Yle/ Kjell Vikman

- Har man en krypgrund idag så krävs maskinell avfuktning. I äldre hus görs en bedömning från fall till fall om det finns värmeläckage till krypgrunden som leder till en naturlig uttorkning.

- De senaste kraven anser jag att kräver för mycket isolering i golvbjälklagen för att det skall kunna ske någon uttorkning, det här ser vi i takbjälklagen redan idag.

Maskinell avfuktning både i småhus och i större fastigheter

Det företag Marcus Jansson representerar har sanerat krypgrunden i ett femvåningshus i Jakobstad och saneringen av hälsovårdscentralens bäddavdelning i Nykarleby som skall bli klar i september. I båda fallen är en del av problemlösningen maskinell ventilation i krypgrunden.

Femvåningshuset på Stationsvägen 1 i Jakobstad ägs av Jakobstads Bokföringsbyrå och det var inte helt lätt att hitta problemet.

- Flera hyresgäster på bottenvåningen mådde dåligt vi trodde luften var orsaken men ingenting hittades, säger Leif Björkgren som är vd på Jakobstads Bokföringsbolag .

- Noggrannare undersökningar visade att krypgrunden var angripen.

Leif Björkgren, vd för Jakobstads Bokföringstjänst
Bild: Yle/ Kjell Vikman

- Vi gjorde en totalsanering av krypgrunden, alla gamla byggrester rensades bort och maskinell avfuktning installerades och krypgrunden plastades in för att vara tät.

Delade åsikter om maskinell ventilation av krypgrunder

De husfabriker som tillverkar volymhus med krypgrund och som Yle Österbotten varit i kontakt med har inte maskinell ventilation som standard. Husägare som vill ha den här utrustningen kan säkert få den.

Heikius Hus i Vörå förlitar sig på en annan lösning. Lite mer än hälften av de hus som företaget levererar idag har krypgrund och tendensen är stigande.

- De experter vi anlitat anser att en isolering av markytan under huset i kombination med lämpliga material i grunden och ventiler på sockeln är en fungerande lösning och vi har inte haft några problem, säger vd Göran Heikius.

Isoleringen av markytan skall kompensera för den temperatursänkning i krypgrunden som en tjockare isolering i golvbjälklaget leder till.

Känslig fråga

Frågan om byggnormer och byggsätt är känsliga för husfabriker. Fabrikerna måste naturligtvis följa normerna även om planerarna vid fabrikerna kanske inte själva tror på byggsättet.

- Själv skulle jag aldrig bygga ett hus med krypgrund idag med dagens energisparnormer, bara med ett undantag och det gäller om det finns radonfara på området, säger en planerare som vill vara anonym vid en annan husfabrik.

- Vi är redan i riskzonen när det gäller följderna av den tjocka isoleringen.

- Staten borde ha stött solpaneler istället eller bergvärme för att få tillskottsenergi.

Maskinell ventilation ledde till katastrof och rättegång

Vissa husfabriker har i början av 2000-talet haft maskinell ventilation av krypgrunden som standardmetod.

Anne och Arto Laiho framför sitt sanerade, nybyggda egnahem
Bild: YLE/ Kjell Vikman

Familjen Arto och Anne Laiho i Karleby fick stora problem med mögel-och fuktskador i sitt hus som är byggt 2007. Familjen frångick maskinell ventilation 2010 och ventilationshål sågades upp i sockeln och huset har nu naturlig ventilation och problemen med fukt -och mögel är åtgärdade. Vägen dit har varit lång, huset revs mer eller mindre invändigt och husfabrikanten tog sitt ansvar först efter att familjen vunnit rättegången mot företaget.

- Maskinell avfuktning ledde hos oss till att huset möglade efter 1,5 år, maskinella avfuktningssystem kan man slänga på avstälpningsplatsen, det lönar sig inte att slösa elenergi på dem, säger Arto Laiho.

Diskussion om artikeln