Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Bildningsnämnden i Borgå: Dagis behövs i Tolkis

Från 2016
Barackutrymmen.
Bildtext Tolkis skolas elever har hållit till i baracker sedan hösten 2013.
Bild: Yle/Benjamin Helling

Tolkis i Borgå ska ha både en svensk och en finsk skola. Stadens bildningsnämnd skriver under den åsikt som nämndens svenskspråkiga sektion har kommit med.

Elever, föräldrar och personal måste få besked redan nu om hur eleverna fördelas. De kan inte vänta på beslut, anser nämnden om bildningsdirektörens förslag att fokusera på själva fastigheterna och skjuta upp beslutet om vilka elever som placeras i vilka hus.

Bildningsnämnden i Borgå tycker även att det bör finnas ett tvåspråkigt daghem i Tolkis.

Det andra alternativet är att placera de svenska och de finska eleverna under samma tak. Bildningsnämnden poängterar att det också då behövs ett dagis.

Nämnden var inte enig i alla frågor på sitt möte på torsdag kväll.

- Vi var överens om att skolor på båda språken behövs, men dagvården delade nämnden, säger en av ledamöterna, Markus Hammarström (SDP).

Ett beslut om Tolkis skolas nybygge måste tas i juni för att Borgå stad ska undgå att betala böter för försening till byggföretaget Lemminkäinen.

Frågan tas till följande upp i stadsstyrelsen och -fullmäktige i Borgå.

- Jag hoppas att bildningsnämndens åsikt har en stor betydelse, säger Markus Hammarström. Nämnden är ju sakkunnig i bildningsfrågor.

De svenskspråkiga eleverna i Tolkis i Borgå har gått i skola i baracker sedan hösten 2013. En del av Tolkkisten koulu är i så dåligt skick att den måste rivas.

Diskussion om artikeln