Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Havskabeln blir verklighet i Hangö – lokala företag satsar miljoner

Från 2016
Uppdaterad 17.06.2016 17:19.
Havskabel sjösätts.
Bildtext Västnyland kan bli en knutpunkt för internationell datatrafik.
Bild: Cinia Group

Havskabeln mellan Tyskland och Finland får en lokal förgrening till Hangö. Flera lokala företag och privatpersoner satsar pengar i datakabeln.

Det är det statliga företaget Cinia som bygger kabeln. Cinia undertecknade i fredags (17.6) ett intentionsavtal med en grupp västnyländska investerare.

De största enskilda investerarna i regionen är Raseborgs stads aktiebolag Ekenäs Energi, Andelsbanken Raseborg samt företaget Karis Telefon investerar en halv miljon var i kabeln.

El- och telenätsföretaget N3M Group investerar 250 000 euro. Hangö stads aktiebolag Hangö hamn, sprängämnestillverkaren Forcit samt en annan bank, Ekenäs Sparbank deltar med 100 000 euro var.

Karisborna Björn Siggberg och Olof Exell investerar 100 000 euro var i projektet. Siggberg och Exell har båda företagarbakgrund.

Hangö och Raseborg går i borgen

Förgreningen till Hangö kostar totalt tio miljoner euro. Tre miljoner av det skulle samlas in av lokala investerar för att Hangökabeln ska bli verklighet.

Den västnyländska investerargruppen lyckades inte få ihop hela den krävda summan. Knappt en miljon finansieras därför med lån. Städerna Hangö och Raseborg går i borgen för lånet.

Verkställande direktören för Cinia Ari-Jussi Knaapila är nöjd.

- Undertecknandet av avtalet är ett imponerande uttryck för ett exemplariskt regionalt samarbete, säger han.

Cinia uppger att den nya förgreningen också gagnar dem eftersom den blir en kompletterande linje till huvudlinjen. Hangökabeln gör det möjligt att lägga upp trafik västerifrån också mer direkt.

Jukka-Pekka Joensuu från Cinia Group.
Bildtext Jukka-Pekka Joensuu.
Bild: Yle/Minna Almark

Jukka-Pekka Joensuu, som är Cinias vice vd, säger att Västnylands placering mellan Helsingfors, Stockholm och Frankfurt är en attraktiv kombination.

- Västnyland är en millisekund närmare Frankfurt än Helsingfors. Inom finansindustrin kan det betyda en skillnad på 100 miljoner euro om man kan handla snabbare med aktier.

Stora möjligheter

Både Hangös stadsdirektör Denis Strandell och Raseborgs stadsdirektör Tom Simola är påtagligt nöjda med att intentionsavtalet nu är undertecknat.

- Det här innebär möjligheter för vår industri och våra företag att digitalisera sig. Men framför allt möjliggör det att 2000-talets digitala industri kan etablera sig i Västnyland, säger Strandell.

Raseborgs stadsdirektör Tom Simola och Hangös stadsdirektör Denis Strandell skakar hand.
Bildtext Stadsdirektörerna Tom Simola och Denis Strandell är nöjda med samarbetet.
Bild: Yle/Minna Almark

Hittills har Hangö inte fört några diskussioner med intresserade företag. Men staden har redan ett område där det är möjligt att bygga upp digital industri, säger Denis Strandell.

- Det så kallade Östra industriområdet är både lämpligt och färdigt för dylik verksamhet.

Han nämner också Koverharområdet i Lappvik som ett möjligt ställe där digital industri kunde etablera sig i framtiden.

Gäller att hålla sig framme

Tom Simola är nöjd över det goda samarbetet mellan Hangö och Raseborg och mellan den offentliga sektorn och företagen. Han hoppas att den här typens samarbete fortsätter också i framtiden.

Nu finns det alla möjligheter att förbättra situationen i Västnyland, säger han.

- Vi talar om en marknad som är nästan global och de nordiska länderna har klarat sig bra i konkurrensen om var datacentraler placeras.

Cinia Group lägger ner havskabel till Tyskland i Finska viken.
Bildtext Upp till fyra fartyg jobbade med att lägga ner kabeln mellan Finland och Tyskland.
Bild: Cinia

Han påpekar att det före år 2020 kommer att fattas beslut om var upp till 60 datacentraler ska byggas i Europa.

- Här ska vi vara med och jobba på bästa möjliga sätt så att Västnyland finns med på kartan när det gäller framtida business.

Raseborg jobbar också tillsammans med Hangö för att ta fram alternativa platser där digital industri kan etablera sig. För tillfället finns det två alternativ i Raseborg, säger Simola.

- Vi jobbar som en aktör och inte som konkurrenter i den här frågan.

Karis Telefon: Ny framtid för Västnyland hägrar

En av de stora lokala investerarna är Karis Telefon. Vd:n Henrik Ekblom förklarar varför det lönade sig att satsa.

- Vi vill göra regionen till en betydelsefull knutpunkt för internationell datatrafik mellan Frankfurt, Stockholm och Helsingfors. Det sker genom att ansluta Hangö udd till Cinias internationella havskabel.

Henrik Ekblom, vd karis Telefon.
Bildtext Henrik Ekblom.
Bild: Yle/Minna Almark

Den nya kabeln kommer att innebära att man i vilket småhus som helst kan grunda företag med nästan vilka möjligheter som helst, säger Ekblom

- Man kan koppla upp sig till datanätet med snabba hastigheter och nå de olika centralerna och nå Europa också hållbart i framtiden.

Lönar sig att satsa på regionen

Vd:n för Raseborgs stads energibolag Ekenäs Energi Frank Hoverfelt tror också att satsningen gör Västnyland mera lukrativt för nya viktiga branscher så som datacentraler.

- Anslutningen förbättrar regionens konkurrenskraft sett ur datacentralernas och den övriga växande affärsverksamhetens synvinkel.

Ekenäs energis vd Frank Hoverfelt.
Bildtext Frank Hoverfelt.
Bild: Yle/Minna Almark

Han menar också att havskabeln ger bolaget goda möjligheter att utveckla sin egen affärsverksamhet.

- Som ett kommunalt ägt aktiebolag tycker vi att det är viktigt att hjälpa till att utveckla regionen. Dessutom får vi avkastning på de investerade pengarna.

Lars Björklöf, vd:n för Andelsbanken Raseborg, stämmer in.

- Framtiden ser lovande ut.

Klappat och klart 2018

Det slutliga investeringsbeslutet för Hangökabeln fattas i höst och då undertecknas också samarbetsavtalet mellan den lokala investerargruppen och Cinia.

Planen nu är att Hangökabeln kan börja testas i slutet av nästa år. Den kommersiella driften inleds enligt planerna i början av år 2018. Förgreningen till Hangö kommer att bli mellan 40 och 60 kilometer lång. Det är inte klart var den kommer i land i Hangö.

Havskabeln mellan Finland och Tyskland har nyligen blivit klar. Hela projektet har kostat Cinia kring 60 miljoner euro.

Artikeln uppdaterades den 17.6 klockan 11.16. Artikeln har ytterligare uppdaterats 16:43 med information från presskonferensen.

Diskussion om artikeln