Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Centraliseringsivern väcker oro inom psykiatrin

Från 2016
Huvudingången för Vasa centralsjukhus
Bildtext Huvudingången för Vasa centralsjukhus.
Bild: Yle/Sofi Nordmyr

Social- och hälsvårdsreformen ångar vidare. För närvarande pågår höranden inom psykiatrin. Tankar om centralisering väcker oro också inom Vasa sjukvårdsdistrikt.

Var är stordriftsfördelarna inom psykiatrin?, säger Göran Honga direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt

- Om man tänker sig att man flyttade bort den svenskspråkiga psykiatrin från Vasa, vilka är då stordriftsfördelarna och för patienternas del, vad är psykiatrisk vård utan vård på det egna modersmålet?, säger Honga.

Göran Honga
Bildtext Göran Honga.
Bild: YLE/Filip Stén

Jesper Ekelund professor i psykiatri och ansvarsområdeschef för psykiatrin inom Vasa sjukvårdsdistrikt deltog i ett hörande i Helsingfors. Ministeriet sammankallade representanter för alla sjukvårdsdistrikt och universitet för att fråga om det finns något inom de psykiatriska specialiteterna som behöver centraliseras.

- Det var många åsikter och röster, men inte ännu konkreta planer. Ministeriet uttalade inte heller några riktlinjer, säger Ekelund.

Katastrofala följder

Det som främst diskuterades var avdelningsplatser inom barnpsykiatrin. Tanken var att de avdelningar som betjänar 24 timmar om dygnet sju dagar i veckan ska centraliseras till universitetssjukhusen. Det fanns även tankar om att centralisera rättspsykiatriska utredningar gällande barn.

- Det gäller utredningar av barnsom utsatts för våld eller andra missförhållanden. Men utredningarna kommer att fortsätta i Vasa åtminstone tills vidare. Det finns ett stort behov av utredningar som sker på svenska. Vår tanke är att utredningarna ska att få fortsätta i Vasa, säger Ekelund.

En mera allmän centralisering av den psykiatriska specialsjukvården skulle få katastrofala följder anser Ekelund.

- Det skulle bli en katastrof. Vi har 50 000 öppenvårdsbesök varje år och 30 000 dygn på avdelningsvård, hälften av dessa klienter är helt svenskspråkiga, säger Ekelund.

Medan större operationer, som en människa kanske behöver genom gå en gång under sin livstid, kan koncentreras till universitetsjukhus så är det samma inte möjligt inom psykiatrin.

- Det finns ingen möjlighet att centralisera psykiatrisk vård. Våra patienter behöver ofta vård under en lång tidsperiod och vi arbetar tätt tillsammans med socialverket i patientens hemkommun.

- Det handlar om folksjukdomar som är allmänna och långvariga och vården är mycket integrerad i det lokala samhället, säger Jesper Ekelund.