Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vasa tar beslut om antalet förtroendevalda

Från 2016
Vasa fullmäktigesal
Bildtext Vasa fullmäktigesal.
Bild: YLE/Joni Kyheröinen

På måndag kväll behandlar fullmäktige i Vasa bland annat antalet fullmäktigeledamöter i framtiden. På listan finns också byggandet av ett servicehus på samma tomt som Medibothnia på Brändö.

Efter kommunalvalet 2017 ska Vasa stads beslutsfattande grunda sig på fem stora nämnder där två tredjedelar av medlemmarna är endera fullmäktigeledamöter eller deras ersättare.

Till en början talade man om fem utskott och att alla medlemmar i utskotten ska vara fullmäktigeledamöter eller deras ersättare.

Men i och med en kompromiss på stadsfullmäktiges möte i maj får 1/3 av medlemmarna plockas in utifrån och utskotten fick namnet nämnder.

Tanken med reformen är att få till stånd ett effektivare beslutsfattande.

Ökad arbetsbörda

Den här nya modellen ökar på fullmäktigeledamöternas arbetsbörda, konstateras i beredningen till fullmäktiges möte.

Där konstateras också följande:

"Fastän man i Vasa inte övergår till utskottsmodellen, ökar fullmäktiges beslut som sådant de förtroendevaldas skyldigheter att delta. Därför har det ansetts att vid kommunalvalet 2017 borde till stadsfullmäktige i Vasa väljas en större grupp fullmäktigeledamöter än det minimiantal som fastställs i kommunallagen."

59 eller 51 ledamöter?

Minimiantalet för en stad av Vasas storlek är 51 ledamöter. I dagsläget har Vasa dock 67 i och med sammanslagningen med Lillkyro. Före sammanslagningen hade Vasas fullmäktige 51 ledamöter.

I beredningen ges inget förslag på antalet ledamöter men i arbetet med den så kallade Vasamodellen talades det om att staden skulle gå ner till 59 ledamöter efter pågående mandatperiod.

Hans Frantz (SFP) satt med i den kommitté som arbetade fram modellen.

Hans Frantz
Bildtext Hans Frantz.
Bild: Yle/Amanda Bieber

- Jag tror att merparten av fullmäktige talar för 59 och det gör jag själv också, säger Frantz.

Han tror dock att man skulle klara sig med 51 ledamöter. Att man vill ha fler har att göra med realpolitik, enligt Frantz.

- Alla som är med och som har tänkt ställa upp tycker ju att det är svårare att bli invald om det finns färre platser.

Social- och hälsovårdsnämnden kanske försvinner

Frantz håller inte helt och hållet med om att fullmäktigedamöternas arbetsbörda ökar i och med den nya modellen.

- Den ökar säkert i stadsstyrelsen och kanske i någon mån i någon av de fem nämnderna. Men det finns ju kvar massor med organ utanför nämnderna och där kommer inte bördan att öka.

Dessutom pågår som bekant en social- och hälsovårdsreform och den kommer att flytta över uppgifter från kommunerna till landskapen.

Till exempel ska social- och hälsovården överföras till landskapen.

- Och då faller ju hela vår social- och hälsovårdsnämnd bort, säger Frantz.

Han döljer inte sin besvikelse över att det ursprungliga förslaget till en ny modell fick stryka på foten.

- Det blev en utslätad modell och nu fortsätter vi rätt likadant som förr.

Servicehus på samma tomt som Medibothnia

Planerna på ett servicehus på Brändö tas också upp på fullmäktiges möte. Staden har ingått ett intentionsavtal med Pikipruukki om byggandet av ett servicehus på Brändö.

Nu vill man lösa in en del av den tomt där Novia och Vasa yrkeshögskola som bäst bygger ett nytt campus, Medibothnia. Närmare bestämt den del av tomten som gränsar till Kaptensgatan.

Staden har inlett ett planläggningsprojekt för utveckling av kvartershelheten mot Kaptensgatan.

Före planen godkänns i stadsfullmäktige bör arrenderätten till den del av tomten mot Kaptensgatan och undervisningsbyggnaden på den inlösas till staden från Fab Brändö Campus.

Fab Brändö Campus är ett av Vasa stad och Söfuk ägt fastighetsaktiebolag.

Undervisningsbyggnaden i fråga är Yrkesakademins gamla bilhallar.

Efter att planen godkänts och byggnaden rivits kan Pikipruukki börja bygga servicehuset på den tomt som bildas. Den resterande delen av planområdet ska det byggas bostäder på.

Medibothnia behöver 2,3 miljoner till

Tanken verkar vara något av två flugor i en smäll:

Det har nämligen visat sig att saneringen av Medibothnia behöver mer pengar, närmare bestämt 2,3 miljoner euro.

Merparten av finansieringen täcks med inlösningen av arrenderätten. Resten ska täckas med ett kapitallån från staden på en miljon.

Fab Brändö Campus är ett av Vasa stad och Söfuk ägt fastighetsaktiebolag, till vilket staden enligt kommunallagen kan bevilja lån.

Om arrangemangen godkänns av fullmäktige kan man också godkänna områdets detaljplaneändring under måndagens möte.

Ekonomiprognosen sämre än väntat

Stadens ekonomiska läge diskuteras också. Förra året gick man 17,6 miljoner på minus.

Nu siktar man på ett nollresultat för 2016 men den senaste prognosen från april pekar på ett underskott.

Målet på längre sikt är att staden ska visa ett överskott i balansräkningen senast år 2019.

Det konstateras att genomförandet av målet förutsätter en stram ekonomidisciplin och att balanseringsprogrammet för ekonomin som ingår i budgeten 2016 genomförs.

Diskussion om artikeln