Hoppa till huvudinnehåll

Familj

Buu-klubben
Yle Watt

Vi vill veta barnets kön, men skyr könsroller

Från 2016
Uppdaterad 20.08.2016 18:27.
gravid mage
Bildtext Pojke eller flicka eller ingen skillnad? Vi vill ofta veta vilket kön det kommande barnet har, och agerar ofta olika beroende på om det är en pojke eller flicka.
Bild: Pixabay/ekseabom0

Vi tycker i allmänhet att det är dumt att dela in barn enligt kön. Få vill erkänna att de anser att blått är pojkfärg, rött flickfärg.

I en undersökning undersökning om stereotypier gjord för programmet Marja Hintikka Live på Yle, framkommer det att över 60 procent på förhand vill veta vilket kön den kommande bebisen har. De traditionella uppfattningarna om könsroller tycks fortfarande vara starkt förankrade.

Släkten undrar och i lekparken glor man: är det där en pojke eller flicka? Föräldrarna hade kanske i början tänkt vara mer frisinnade och könsneutrala i sin uppfostran, men ger i slutändan upp för att istället sälla sig till den stora massan: Jag orkade inte höra att pojken är en flicka bara för att han hade en blommig halare.

Nyfikna på könet

I den ovannämnda undersökningen om hur vi finländare ser på de stereotypiska könsrollerna, var endast 4 procent av åsikten att ”det är nu bara så att det är skillnad på vad flickor och pojkar gillar”, medan hela 63 procent var av åsikten att de ville veta vilket kön barnet hade innan det föddes.

Hur kommer det sig? Så här löd några av svaren:

– Bra fråga! Om jag tar i beaktande vad andra tycker så borde jag inte bry mig om könet, men tydligen har jag ändå ett behov av att sätta etikett på detta. Det hjälper en att förhålla sig till vad som komma skall och att förutspå omgivningens reaktioner. Det är lättare att på förhand kunna iaktta och behandla ens egna förhandsuppfattningar om flickor respektive pojkar.

– Det var lättare att skapa en bild av sig som mamma då jag fick veta. Jag visste vilka slags kläder, babysaker och vilka slags färger på kläderna jag skulle köpa.

– Jag ville planera namn, inredning, kläder och så vidare enligt om det skulle bli en pojke eller flicka. Jag tycker att flickor ska kläs så att man ser att de är flickor och vice versa gällande pojkar.

– Jag ville liksom redan på förhand bilda mig en uppfattning om vilket kön det skulle bli. Vi berättade inte åt folk i omgivningen vilket kön som kvar på kommande och det tycktes irritera folk.

Lättare att förbereda sig

På vilket sätt hjälper då vetskapen om barnets kön föräldern att förbereda sig mentalt?

En stor del av de som svarat på undersökningen tycker att vi låter könet styra för mycket. Ändå tycker föräldrar att det är lättare att bilda sig en uppfattning om barnet om man vet vilket kön det tillhör. Barnet känns då närmare, mera bekant.

Då man vet vilket kön bebisen tillhör får man en bättre bild av vilken slags typ som är på kommande, menade många av de som svarat.

Könstillhörigheten styr alltså vår bild och vårt handlande mer än vad vi skulle vilja. Förutom att könets tillhörighet påverkar färgval och inredningen i barnrummet, tror vi också att det avslöjar en del om det kommande barnets personlighet.

– Det biologiska könet avgör till stor del hurudan personlighet man får, eller åtminstone så är det stor sannolikhet att det gör det.

– Vare sig vi vill det eller inte så är det stor skillnad på hurudan värld och hurudana utmaningar som möter pojkar respektive flickor.

– Jag uppfostrar helst min pojke på ett förutbestämt ”pojkaktigt” sätt, och samma gällande flickor. Men om det börjar verka som om könsrollen inte överensstämmer med barnets personlighet, så kan jag ändra på mitt synsätt. Jag försöker dock inte röra om i huvudet på min pojke till exempel genom att klä honom i klänning eller ge honom en barbie i julklapp.

Vad har könet för faktisk betydelse?

Det finns flera orsaker till varför blivande föräldrar vill veta barnets kön. Många medgav att det var fråga om ren och skär nyfikenhet. Att man ville fundera på namn var också en av de vanligaste förklaringarna, liksom att man ville konkretisera saken åt blivande storasyskon.

Ibland vet man inte ens om varför man vill veta:

- Jag ville veta, men jag vet inte riktigt varför. Jag förstår ju att den traditionella könstillhörigheten inte behöver överensstämma med vad man har mellan benen.

En förälder påminner om att avslöjandet om barnets kön under graviditeten inte nödvändigtvis innebär att det blir som vi tror.

– Allt vi vet är vilket slags kön det verkar vara. Och kanske kommer barnet en dag att uppleva att det tillhör det andra könet. Detta är enbart en vetskap bland andra, som inte ens behöver vara bestående.

En annan av de som svarat är inne på samma linje. Hen ville av nyfikenhet veta vilket kön barnet tillhörde, men skulle idag agera annorlunda:

- Idag vet jag mer om könsroller, och jag skulle inte vilja veta könet på mitt kommande barn. För det första så säger könet inget om individen, och för det andra så är ens kön inte det samma som den upplevda könstillhörigheten.

Citaten är översatta och lånade från ovannämnda undersökning.

Text: Eve Mantu

Diskussion om artikeln