Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Besvär försenar Casinoplanen i Hangö

Från 2016
tennisplan i hangö
Bildtext Det behövs sällan flera tennisbanor i Hangö, anser Hangö miljöförening.
Bild: Yle/Robin Holmberg

Den så kallade Casinoplanen i Hangö börjar inte gälla som planerat. Orsaken är att Hangö miljöförening har lämnat in ett besvär över planen.

Den nya planen ger möjligheter att bygga till i området kring Casino, Plagen och Parkbergen. Bland annat kan tennisplanerna bli många fler.

Planen förbereddes i flera år och Hangö stadsfullmäktige godkände planen i april. Men den kommer inte att vinna laga kraft på grund av besvär.

Värdefulla tallar hotas

Hangö miljöförening oroar sig i besväret över sådant som kan skada den värdefulla miljön om den nya planen träder i kraft.

Föreningen tycker till exempel att de värdefulla tallarna hotas. Många träd tas bort när det byggs och det innebär att stormvindar kan fälla de träd som blir kvar.

Föreningen säger att träden står så nära havet att de knappast har djupa stadiga rötter. Den anser också att nya tennisbanor behövs ytterst sällan och enbart en kort tid under året. Därför kunde de byggas någon annanstans.

Oklart hur mycket som ska byggas

Miljöföreningen kräver också bättre naturinventeringar och säger att fladdermusutredningen är bristfällig. Den gjordes under en tid när fladdermössen inte är aktiva. Dessutom utreddes endast ett område där man visste att det inte blir aktuellt med några förändringar.

Föreningen tycker heller inte om då det i planen heter att byggandet av småskaliga servicebyggnader är tillåten på en del av området. Det förblir oklart exakt var och hur mycket man får bygga, tycker föreningen.

Staden håller inte med

Hangö stadsstyrelse ger på måndag ett genmäle till Helsingfors förvaltningsdomstol med anledning av besväret. Staden föreslås säga att alla punkter i besväret förkastas eftersom de saknar grund.

Staden anser att planen till sin karaktär är "mycket grön". Man kan inte förbjuda all trädfällning. Och myndigheterna har inte varit missnöjda med naturutredningarna, säger stadens tjänstemän. Småskaligt byggande avgörs enligt staden från fall till fall när man behandlar byggloven.