Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vattenståndet är högt i vattendragen

Från 2016
Gammal, våt, lutande regnmätare i trädgård.
Bildtext Förra veckans rikliga nederbörd syns i de österbottniska vattendragen.
Bild: Yle/Rolf Granqvist

Mycket vatten rinner just nu genom åarna och älvarna i Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten och vattenståndet har stigit snabbt under veckoslutet. Enligt NTM-centralen har det i många ådalar regnat mer än 50 millimeter mellan torsdag och söndag.

De kraftiga regnen har också orsakat dagvattenflöden i flera tätorter.

I Skatila i Korsholm där Kyro älv mynnar ut blev vattenföringen under söndagen nästan fem gånger större. På morgonen mättes vattenföringen till knappt 30 kubikmeter per sekund och på kvällen uppmättes 140 kubikmeter per sekund. Dataförbindelser som förmedlar information från de hydrologiska mätstationerna, i bland annat Kyro älv, skadades av åskan under veckoslutet. De är nu reparerade.

Minskat avtappning

På söndag morgon var vattenföringen i Allmänningsforsen i Närpes å knappt fyra kubikmeter per sekund och ett dygn senare drygt 30 kubikmeter per sekund. Det låg vatten på åkrarna längs Närpes på söndagen. För att minska problemet har NTM-centralen i Södra Österbotten minskat avtappningen från den konstgjorda sjön.

I nedre loppet av Lappo å i Keppo i Nykarleby var vattenföringen tidigt på söndagsmorgonen 65 kubikmeter per sekund och tidigt på måndagsmorgonen 155 kubikmeter per sekund. Det motsvarar en översvämning som inträffar i genomsnitt en gång på ett till två år.

Vattnet sjunker undan

Bland annat längs Malax å och Vörå å har vatten runnit ut på åkrarna. Också mindre bäckar och diken har nått flödesnivåer. Senast under tisdagen kommer vattenståndet i rinnande vatten att börja sjunka. Vattenståndet i sjöarna fortsätter att stiga längre, eftersom sjöarna reagerar långsammare på förändringar i väderläget.

Diskussion om artikeln