Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Materialåtervinning ställer tuffare krav på avfallshanteringsbolagen

Från 2016
Svarta och vita soppåsar vid Ekorosk i Jakobstad
Bildtext En allt större andel av hushållsavfallet får brännas. I stället ska återvinningen öka.
Bild: Yle/ Kjell Vikman

EU-direktiv ställer hårdare krav på materialåtervinning och cirkulär ekonomi från 2025. Allt mindre material får brännas, det måste istället in i cirkulation. Tvåfackskärl kunde vara en möjlighet.

Det kommunala avfallshanteringsbolaget Ekorosk hoppas fortfarande på planerna på att genomföra tvåfackssortering av sopor kan bli av. Det skulle underlätta vägen mot en större cirkulation av avfallet.

Politikerna i Österbottens avfallsnämnd har ändå tidigare sagt nej flerfackssystem i hushållens sopkärl.

Motstånd mot flerfackskärl

Det nuvarande systemet med sortering av avfallet i vita och svarta påsar i Ekoroskområdet som sedan blandas i sopbilen för att sedan återigen separeras från varandra med optisk separering på ett transportband börjar vara uttjänt.

Ekorosks ledning hoppas på att det besvär som lämnats in till förvaltningsdomstolen mot beslutet i Österbottens avfallsnämnd skall ge resultat.

- Vi väntar på utslaget från förvaltningsdomstolen, ifall frågan om om tvåfackssystem kommer till förnyad behandling i nämnden så ligger det nära till hands att systemet blir godkänt, säger Ekorosks vd, Olli Ahllund.

Få sophämtare har nappat på konceptet

Beslutet i avfallsnämnden betydde att sophämtarnas intresse för att skaffa sopbilar som kan hantera sopor från tvåfackskärl rann ut i sanden, med två undantag: Lassila & Tikanoja samt Suez.

Suez erbjuder fyrfackskärl åt sina kunder i Vasa och Korsholm. Lassila & Tikanoja bedriver för sin del pilotprojekt i i Vasa och i Jakobstad, medan Karleby står i tur inom en vecka.

L&T:s kunder kan välja mellan två- eller fyrfackskärl. Försöket har inte blivit någon omedelbar framgång så här långt men det har framtiden för sig tror man på företaget.

- Det är nog enda vägen att få sorterat så bra som möjligt där avfallet uppstår och inte sedan det transporterats till någon avfallssorteringsanläggning. Det är nog framtiden, säger produktionschef Kristoffer Henriksen vid L&T.

Ingmar Sjöblom med sitt tvåfackskärl för sopor
Bildtext Ingmar Sjöblom
Bild: Yle/ Kjell Vikman

- Nu behöver vi inte längre tala om vita och svarta påsar i Ekoroskområdet. Det är ingen skillnad på påsens färg och kvalitet med det här sopkärlet , säger Ingmar Sjöblom som har ett tvåfackskärl vid sitt hus.

Ingmar Sjöblom är styrelseordförande för Ekorosk.

- Vi kan fortfarande sortera på det gamla sättet men det är väldigt dumt både ur miljö- och ekonomisk synpunkt.

Diskussion om artikeln