Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Koverhar ska få 500 meter kaj

Från 2016
Uppdaterad 21.06.2016 15:16.
En skylt där det på svart botten står med vita bokstäver SATAMA HAMN, i bakgrunden skymtar kranar och hav.
Bildtext Det finns planer på en ny kaj och en djupare farled i Koverhar hamn.
Bild: Yle/ Jonas Sundström

Hangö hamns planer för Koverharhamnen går framåt och ligger nu hos de statliga myndigheterna. Hamnbolaget vill bland annat bygga en 250 meter lång kaj och restaurera den befintliga kajen. Priset uppskattas bli runt 15 miljoner euro.

Hangö hamn har planer på att lasta och lossa bulkvaror i hamnen i Koverhar för att kunna betjäna industrin både i regionen och på andra håll i landet. Men för att det ska vara möjligt måste Koverharhamnen utvidgas och byggas om.

Hamnbolaget har därför ansökt om tillstånd av Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Ansökan handlar om att utföra muddringsarbeten och utvidga både farledsområdet och kajområdet.

Nybygge kräver muddring

Planerna är dels att restaurera den 250 meter långa befintliga kajen, dels att bygga en ny lika lång kaj. Den nya kajen ska byggas på den södra sidan av hamnbassängen.

Hamnbassängen är nio meter djup. Den nya kajen skulle byggas för farledsdjupet på tolv meter.

På det område där kajen byggs måste det utföras muddringsarbeten. Muddringsmassorna är delvis förorenade. Alla muddringsmassor lyfts upp på land, sorteras och transporteras till rätt sorts mottagningspunkt.

Enligt hamnens utredningar har projektet inte några långvariga konsekvenser för vattenmiljön.

Ny kaj kostar tio miljoner

Hamnbolaget kan inte lasta bulkvaror i Västra hamnen i Hangö centrum eftersom de inte är packade och därför kan damma och lukta.

Kostnaderna beräknas preliminärt bli mellan fem och sex miljoner euro för att restaurera den befintliga kajen och tio miljoner för att bygga den nya kajen. För tillfället ansöker hamnen enbart om tillstånd och tar inte ställning till hur projektet ska finansieras.

Det är inte heller klart om projektet genomförs i olika etapper eller på en gång.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har bett Hangö stad om ett utlåtande. Stadsstyrelsen konstaterade på sitt möte 20.6 att staden inte planläggningsmässigt har något att tillägga.

Diskussion om artikeln