Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Berner får kritik för Finavia-agerande

Från 2016
Uppdaterad 21.06.2016 10:56.
Trafik- och kommunikationsminister Anne Berner
Bild: All Over Press

Statens revisionsverk kritiserar kommunikationsminister Anne Berners (C) agerande vid utredningen av flygplatsoperatören Finavias förlustbringande derivataffärer. Ministeriet anses under Berners ledning ha handlat i strid med god förvaltningssed.

Statens revisionsverk har granskat lagenligheten i Finavias och Kommunikationsministeriets agerande i derivataffärerna och publicerade sitt ställningstagande på tisdagen.

Enligt Statens revisionsverk handlade Kommunikationsministeriet inte helt enligt god förvaltningssed. Ministeriet har under Anne Berners ledning lagt sig i Finavias verksamhet på ett osakligt sätt, bedömer revisionsverket.

Ministeriet försvagade ledningens prövningsrätt när det hindrade Finavias styrelse att väcka åtal mot bolagets tidigare ledning och styrelse hösten 2015.

Finavias tidigare styrelseordförande Riitta Tiuraniemi lämnade sitt uppdrag i december 2015 på grund av ministeriets enligt henne osakliga agerande.

Statens revisionsverk betonar att statliga ägare har stor prövningsrätt i tolkningsfrågor men ministeriets tillvägagångssätt har i det här fallet lett till oklarheter i ansvarsförhållandet mellan bolaget och staten.

Finavia och dess styrelse har enligt rapporten agerat följdenligt i utredningen av derivataffärerna.

Finavia förlorade minst 34 miljoner euro på placeringar i spekulativa räntederivat åren 2009-2011. Bolagets tidigare vice vd och tidigare finansieringschef åtalas för tjänstebrott i samband med placeringarna.

Berner avvisar kritiken

Kommunikationsministeriet och minister Anne Berner avvisar kritiken från revisionsverket i ett gemensamt pressmeddelande. Berner anser fortfarande att hon har handlat rätt.

Kommunikationsministeriet har inte förutsatt att Finavia väcker talan, underlåter att väcka talan eller avstår från någon talan. Ägaren har haft grundad anledning och rätt att ge bolaget anvisningar för att säkerställa en omsorgsfull behandling av frågeställningarna i ett exceptionellt ärende, heter det i pressmeddelandet.

- Experter och ministeriet ser ut att ha en annorlunda uppfattning än Statens revisionsverk om vad det innebär för staten som ägare att vara aktiv på det sätt som förutsätts i bolagens förvaltningsanvisningar, säger Berner.

Diskussion om artikeln