Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Namnlagen förnyas - nu kan alla säga sin åsikt

Från 2016
Uppdaterad 21.06.2016 11:16.
namnändring.
Bild: Yle

Nu kan finländarna ge sina önskemål om ändringar i namnlagen. Justitieministeriet vill ha medborgarnas åsikter som bakgrundsinformation vid beredningen av den nya lagen.

Man kan lämna in sina önskemål på en speciell webbsida. Medborgarnas åsikter utreds genom webbenkäten Din åsikt. Förslag kan ges fram till den 25 juli.

Frågorna gäller bland annat vilka förnamn eller förnamnskombinationer som kan godtas och hur könsbundet ett namn ska vara. Också möjligheten till dubbla efternamn och skyddet av efternamn ingår i förnyelsearbetet.

Avsikten är att överlappande myndighetsfunktioner slopas och att behandlingstiderna vid ansökan om namnändringar ska förkortas. Reformen är också en del av regeringens målsättning att skapa en smidigare lagstiftning.

Svaren kommer att utnyttjas som bakgrundmaterial i arbetet med ett förnyande av namnlagen.

Enkäten besvaras anonymt och de enskilda svaren kommer enbart till justitieministeriets kännedom.

Den gällande namnlagen, som är från år 1985, ska ändras så att den motsvarar den allt mer individuella synen på människan, säger ministeriet. Lagen ska också anpassas till de ändringar som skett i befolkningsstrukturen.

Diskussion om artikeln