Hoppa till huvudinnehåll

Familj

Buu-klubben
Yle Watt

Sorgen över barnlöshet tar tid

Från 2016
Ensam tjej
Bildtext Ofrivillig barnlöshet kan innebära stor sorg. Man måste lära sig att nya strategier för att lättare kunna leva med förlusten.
Bild: Creative Commons / Manfred Antranias Zimmer

Att vilja ha barn, men inte kunna få några, är en stor sorg för många. Det är viktigt att acceptera förlusten, att sörja och leta efter nya mål utgående från ens egna värderingar.

- Det är möjligt att leva ett gott liv trots att man tvingats ge upp drömmen om att bli förälder, säger psykoterapeuten Arto Pietikäinen.

Att få barn är målet för många i livet, men för en del uppfylls aldrig den drömmen. Förlusten kan kännas definitiv och oersättlig.

Hur skall man fortsätta sitt liv, då den stora drömmen aldrig kommer gå i uppfyllelse?

– Då barnlöshet inte är ett eget val, är insikten om att man aldrig kommer att få barn, en chock. Drömmar och lycka är i tanken ofta starkt förknippade med att få barn, som är det centrala målet i ens liv. Att återhämta sig efter ett sådant besked tar tid och det krävs stöd från omgivningen. Viktigt är att man möter sorgen och bearbetar den, säger Pietikäinen.

Deltagande hand på axel
Bildtext Den som känner sorg över att aldrig kunna få barn behöve stöd från omgivningen.
Bild: Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio

Acceptera känslorna

Pietikäinen är specialiserad på acceptansterapi, och han använder sina metoder även hos de klienter som lider av barnlöshet. Meningen med terapin är att lära klienten att acceptera och känna igen de olika känslor och tankar som styr deras liv, och på så sätt ändra dem.

– Man behöver inte dela in känslor som negativa eller positiva, eftersom alla känslor hör livet till, och också de svåraste känslorna är naturliga. Känslorna är gjorda för att kännas, de kommer och går i vågor, och de är inte våra fiender. Ju mer vi försöker förneka eller kontrollera dem, desto mer makt tar de över oss.

Den smärta som sorgen för med sig gör att man lätt försöker undvika eller att möta sin förlust. Vardagen kan kännas tung då till exempel vänners barn påminner en om förlusten.

Att försöka undvika situationer där sorgen gör sig påmind kan kännas som en tillfällig lättnad, men då kan även en del av livets förnöjelser försvinna.

– Förlusten för med sig känslor som väcks i olika situationer. Istället för att fly sina känslor borde man sträva efter att lyssna till och bejaka dem.

Man måste träna mycket på att acceptera sina känslor, speciellt i början av sorgearbetet. Det kan vara nyttigt att försöka studera sig själv från ett ”utifrånperspektiv”, och på det sättet få en större förståelse för sina känslor: jag har nyss mist något mycket viktigt för mig, så det är fullt normalt och förståeligt att jag sörjer.

Det är lättare att acceptera sorgen då man erkänner den som en naturlig reaktion på en förlust. På det sättet ger man sig själv lov att sörja.

Naturen bra för hälsan.
Bildtext Att leva i nuet och fokusera på värderingar man anser vara viktiga i livet, kan hjälpa en som sörjer att börja må bättre.
Bild: Ulrica Fagerström

Lev i nuet

Pietikäinen uppmanar sina klienter att träna på att känna sig närvarande, att leva i nuet. Efter den smärtsamma förlusten kan detta vara en svår uppgift.

– Då man sörjer fastnar tankarna lätt i det förflutna eller i en oro för framtiden. Man går igenom beslut man tagit i det förgångna som man nu ångrar, beslut som skulle ha kunnat ändra på ens nuvarande livssituation. Vad gäller framtiden så har man ångest över hurudan den hade kunnat vara.

Pietikäinen menar att människan i sina tankar kan göra en tidsresa till den framtid de aldrig fick, och man kan låsa sig vid tanken på det man aldrig kommer få. Det är viktigt att komma ihåg att tankar om framtiden som till exempel ”jag kommer vara olycklig för resten av mitt liv”, inte är det samma som ens faktiska framtid.

Det är lätt att bli fånge i sina egna tankar, och det utgör ett hinder för att leva i nuet. Detta kan i sin tur väcka bitterhet hos den sörjande. Den känslan kan bli så dominerande att man inte längre förmår urskilja vad som är meningsfullt och värdefullt i livet.

Poängen med att försöka vara närvarande i nuet är att bryta denna tankekedja som förtär ens livsglädje.

- Sist och slutligen är det ju ändå här och nu allt händer, inte i det som varit eller i det som är på kommande. Därför är det viktigt att hitta meningsfullhet i nuet. Det går att komma bort från de störande tankarna då man blivit medveten om dem.

Ny park på Knipnäs badstrand
Bildtext Även om inget kan ersätta det barn man aldrig fick, finns det sätt att lära sig leva med sorgen.
Bild: Yle/Veronica Montén

Hängivenhet

Då man upplevt en stor förlust kan livet kännas tomt. Därför är det viktigt att stanna upp och reflektera över sina värderingar och över ens mål i livet.

– Lycka är att leva ett meningsfullt liv. Barnlöshet går inte att ersätta, men det finns sätt att bygga en meningsfull tillvaro på andra sätt i livet. I ett meningsfullt liv uppfylls de värderingar som anses viktiga för personen i fråga.

Dessa värderingar kan vara till exempel omsorg, att hjälpa någon eller att ha någon att bry sig om. Dessa är värderingar som vi i allmänhet håller högt, och vi behöver mål för att kunna förverkliga dem i vardagen.

– Det inger hopp i sorgen då man inser att man inte behöver ge upp sina värderingar helt och hållet, trots att man aldrig kommer få barn. Till exempel kan vi lära oss känna omsorg för andra än de egna barn vi aldrig fick.

Pietikäinen säger att vi på något sätt brukar finna en väg att leva upp till de egna värderingarna genom att göra aktiva och medvetna val. Betydelsen av detta hjälper den sörjande framåt.

Genom att fokusera på de egna värderingarna, märker man att man är kapabel att själv påverka sin egen livskvalitet, trots att man inte kan styra allt. Förlusten och sorgen är starkt närvarande, men man försöker ändå leva i nuet.

Tids nog kan en ny, överraskande känsla dyka upp i sorgen, nämligen lycka.

Fem råd till dig som sörjer

1. Ge tid och utrymme för sorgen.
2. Försök att inte undvika eller kontrollera dina känslor.
3. Lev i nuet.
4. Fundera på vad som känns värdefullt i just ditt liv.
5. Sätt dina mål enligt dessa värderingar.

Text: Samuel Salovuori, Föreningen för mental hälsa i Finland.

Diskussion om artikeln