Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kommunerna använder mindre gift i ogräsbekämpning

Från 2016
Uppdaterad 23.06.2016 08:51.
Maskros växer upp i spricka mellan stenplattor.
Bildtext Maskros.
Bild: YLE/Rolf Granqvist

Vasa stad slutade helt med giftiga bekämpningsmedel för några år sedan. I stället använder man miljövänliga alternativ som pelargonsyra - eller så rycker man helt enkelt upp ogräset.

- Vi har aldrig använt så mycket glyfosater i våra parker. För kanske fem år sedan användes de i viss mån vid stenbeläggningar, men då var mängderna små, säger Kaj-Erik Grandell, ansvarig trädgårdsmästare för Vasa stad.

Glyfosatbaserade medel, såsom Roundup, är väldigt effektiva. Med mer miljövänliga metoder är kampen mot ogräsen lite längre och svettigare. Pelargonsyran kan behöva sprutas ut en extra gång för att vara effektiv. Grandell ser ändå inte de miljövänliga metoderna som oekonomiska.

- Vi ger arbete åt skolelever och långtidsarbetslösa när vi rensar för hand. Det skapar arbetsplatser, säger Grandell.

Ännu förra sommaren använde man sig av det populära och omdiskuterade bekämpningsmedlet Roundup i Karleby. Efter att det kom fram att kommunen hade använt sig av medlet vid lekparker gjordes ett invånarinitiativ. Det ledde till att staden inte längre använder medlet i lika stor utsträckning, och aldrig vid lekparker.

Man har i stället gått över till ättiksbaserade medel som är mindre giftiga. Man rensar även ogräset mekaniskt, eller genom att bränna bort det.

Mindre giftig, men lika billig, produkt behövs

Enligt Sari Eloranta, trädgårdsmästare vid Karleby stad, är det bra för alla att man har gått över till mildare bekämpningsmedel. Samtidigt anser hon att Roundup var både effektivt och ekonomiskt. Hon hoppas att man i framtiden hittar en alternativ metod som är billigare och lika effektiv, men ändå miljövänlig.

I Närpes är det inte staden som sköter bekämpningen av ogräs. Man har i stället valt att köpa in tjänster av entreprenörer.

- Inom Närpes stad har vi den inställningen att vi använder så lite som möjligt. Om vi blir tvungna att använda något är det eventuellt Roundup mot svåra ogräs och Mavrick mot svåra insektsangrepp, säger Hans Wickman, trädgårdsodlare vid Botnia plant som sköter bekämpningen för Närpes stad.

Under de sexton år som Wickman har skött ogräsbekämpningen i Närpes har han använt Mavrick två gånger. Då har han även satt upp gula varningsskyltar.

Wickman använder hellre miljövänliga alternativ. Bäst är det att vara noggrann redan när man planerar sin plantering. Bark fungerar bra som marktäckningsmaterial, liksom markduk. Även jorden som man planterar i behöver vara fri från långvariga ogräs.

- Det går inte att fuska i början. De första åren är viktiga, man kan inte låta någonting etablera sig. Det ska ses efter hela tiden, säger Wickman.

Wickman rekommenderar även en kombination av ättika och matolja, eller tallsåpa och matolja som alternativ till bekämpningsmedel.