Hoppa till huvudinnehåll

Titta och lyssna

Skarven

Från 2016
Skarv i sitt bo, Vasa skärgård
Bild: YLE/Joakim Lax

Det råder klart delade meningar om skarven. Är det en naturlig del av vår natur? Är det en objuden gäst som borde tas bort helt och hållet? Borde man i alla fall tillåta en viss beskattning av beståndet för att minska på skarvens påverkan i skärgården?

Vi vill ge en så objektiv bild av skarven som bara är möjligt, baserat på siffror, statistik och dokumentation av var skarven håller till och hur det ser ut där skarven varit tidigare.

Hur påverkas en holme som en skarvkoloni bott på? Vilka växter försvinner, vilka kommer till?

Vi vill komma så nära skarven som det bara är möjligt med tillgänglig teknik för att försöka utreda vad som kan och bör göras.

Materialet presenteras i en större webbhelhet med kompletterande rapporter i radio och tv.

Joakim Lax och Matias Jungar, Svenska Yle

Formuläret är inte längre tillgängligt.

Tyck till om Svenska Yles övriga programidéer för 2017

Diskussion om artikeln