Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Granbarkborrar kan göra skador för flera tusen euro

Från 2016
Skadade granar
Bild: Yle/Charlotte Vainio

På grund av den varma försommaren förväntas granbarkborrarna bli ovanligt många i år. Om skogsägarna inte är snabba i vändningarna kan det bli skador för flera tusen euro.

Död gran
Bild: Yle/Charlotte Vainio

Lever i granarnas bark

Granbarkborren är en 4-5 milimeter lång skalbagge. Som namnet antyder lever den av granbark, och föredrar främst travar med virke som inte riktigt torkat eller granar som fallit i vinden, så kallade vindfällen. Den tycker också om granar som är lite äldre och försvagade av till exempel soligt läge.

Efter svärmningen, som det här året var osedvanligt tidig och kom igång redan i maj, kläcks små larver på insidan av granens bark där honorna grävt gångar. Larverna blir sedan puppor och efter några månader vuxna granbarkborrar. De äter upp resten av innerbarken och ger sig sedan av för att ta sig an nya granar eller för att övervintra nedgrävda i marken.

Resultatet för granen är en ond, bråd död.

Skador i barken
Bildtext Revirinstruktör Ove Simosas kontrollerar bark.
Bild: Yle/Charlotte Vainio

Svåra, snabba angrepp

Ove Simosas, skogsbruksmästare och revirinstruktör på Södra skogsreviret, berättar att angreppen är extra svåra i år. Blir det en varm augusti kan den här säsongen dessutom hinna se angrepp från en ny generation granbarkborrar i höst. Granarna går snabbt förlorade.

- Det är bara fråga om en till två månader sedan den har blivit angripen, säger Simosas.

Omkullfallna granar i tät skog.
Bild: Yle/Charlotte Vainio

Viktiga granar

Gran är huvudträslaget i Östra Nyland och här finns gamla, stora bestånd. Skadorna riskerar därför att bli stora i regionen.

- Det drabbar i första hand skogsägaren men det drabbar ju nog hela samhället, menar Simosas.

Angripna granar som inte snabbt tas om hand duger bara till energivirke vilket betydligt sänker värdet eftersom det inte kan säljas till industrin. Har man otur kan det röra sig om hundra granar på en hektar mark säger Simosas.

- Det handlar om tusentals euro per hektar som det kan bli förlust.

Brunt pulver som varningstecken

Man ska inte låta vindfällen ligga eller torkade granar stå kvar eftersom granbarkborren sprider sig snabbt. Varningstecken är förstås att granarna inte ser ut att må bra, men man kan också se angreppen som små hål i barken, ofta med kåda, och vad som liknar brunt pulver nere vid stammen.

På insidan av barken blir det långa gångar i olika mönster allteftersom granbarkborren gnager sig fram.

- Det handlar om tusentals insekter i en och samma gran.

Skogsvård är viktigt
Bildtext Revirinstruktör Ove Simosas
Bild: Yle/Charlotte Vainio

"Ut i skogen!"

Träd som redan är drabbade går inte att rädda. Istället får man försöka minska angreppen och hejda granbarksborren från att föröka sig genom att snabbt ta bort det som är skadat. Det gäller att vara uppmärksam.

- Fast det är myggor i skogen, gå ut och titta, uppmanar Simosas.

Diskussion om artikeln