Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Lättja och vila i Dialektväktarna

Från 2016
Katt som sover i en famn.
Bild: CC

Mångas semestrar har börjat nu och därför tog vi det även lugnt i Dialektväktarna och lät lyssnarna dela med sig av uttryck och benämningar kring att vila, ta igen sig och rent av lata sig.

Dialektväktarna i Vega Österbotten: Dialektväktarna 29.6.2016 - lathet och vila

Programmet är inte längre tillgängligt

Vi hörde blandat annat några historier och rim om lättja och att vila. Till exempel pappan som ville väcka sina pojkar tidigt på en måndagsmorgon och sa "opp nu pojkar, om övermoron ere onsda å int ha ni gjort na ännu de he vikon!" och så ramsan "Kverissömno å moristung å mitt i dagin så vila an å ha en blund".

Några mindre positiva omdömen som nämndes var latsuggon och latasock.

Även en del talesätt - i vissa vall rätt så humoristiska sådana - fick vi höra. "På lördag får den late bråttom" och "Di e så lata så di loftar" är ett par exempel.

Diskussion om artikeln