Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Anvia säljer telekomverksamheten till Elisa

Från 2016
Uppdaterad 29.06.2016 20:39.
Anvia bolagsstämma.
Bild: Yle/Sarah Karjalainen

Med rösterna 52292 för en försäljning och 15808 mot beslöt Anvias bolagsstämma på onsdag kväll att sälja telekomverksamheten till Elisa.

I och med affären avknoppas Anias telecom-, IT-, hosting och tv-verksamheter och överförs till Elisa. Kvar i Anvia blir säkerhetsverksamheten Securi, installationsföretaget Viria och svenska tv-operatören Sappa. Elisas säkerhetsbolag Tansec överförs till Anvia.

Elisa betalar 107 miljoner euro i Anvia-aktier, kontanta medel och affärsverksamheten i Tansec.

I den livliga diskussion som uppstod på bolagsstämman talade inte en enda av aktieägarna för en försäljning till Elisa.

Anvias vd Mika Vihervuroi sade att avtalet är ett resultat av noggrant övervägande av förvaltningsrådet och styrelsen. Styrelsen och förvaltningsrådet var eniga om att förslaget skulle godkännas av bolagsstämman.

Styrelsen har jämfört de olika köpanbuden, också de som har kommit in efter att bolagsstämman sammankallades. De ekonomiska skillnaderna mellan förslagen är ganska små. Anbuden har utvärderats ur flera perspektiv.

Elisas anbud på Anvia innehåller en köpesumma på 107 miljoner euro, av det betalas 30 miljoner kontant. Elisa betalar en del av köpet med alla sina Anviaaktier och bolaget Transec övergår i Anvias ägande.

Elisas ägarandel har ökat från knappt fyra procent i slutet av år 2013 till 38,1 procent i slutet av maj i år. Anvias vd Mika Vihervuori konstaterade att Elisa troligen äger mycket fler aktier i dag.

Anvias småaktieägare föreslog att bolagsstämman skulle ajourneras och återupptas vid ett senare tillfälle då man också tar upp de andra köpanbuden.

Aktieägare höjde rösten

Efter styrelsens och vd:ns presentationer om vad en affär med Elisa skulle innebära var ordet fritt. De närvarande aktieägarna ville ha mer information om vad en affär med Elisa skulle innebära och hur styrelsen gått tillväga för att få in köpanbudet.

Aktieägarna höjde också rösten om hur Elisas köpanbud kränker de andra aktieägarnas rättigheter, eftersom de övriga aktieägarna inte får samma fördel av en försäljning som Elisa får.

Aktieägarna ifrågasatte hur styrelsen kunde anse ett köpanbud som är 10 eller 20 miljoner euro högre än Elisas bud var mindre fördelaktigt för aktieägarna. De förslog också att styrelsen skulle ta tillbaka sitt förhastade förslag.

Extra dividender utlovades

En aktieägare förundrade sig över att de tre övriga anbuden inte alls behandlats.

- Man borde ha kunnat behandla de övriga anbuden på bolagsstämman eller så kunde styrelsen ha skjutit upp bolagsstämman, sade aktieägaren.

Det ställdes också frågor om hur pengarna som fås in vid en försäljning ska användas. Styrelseordföranden svarade att man troligen kommer att föreslå extra dividendutdelningar till aktieägarna.

"Varför inte fler anbud?"

En av aktieägarna förslog att Elias representanter på bolagsstämman skulle kunna höja sitt bud till samma nivå som de övriga buden.

Anvias småägares ordförande Vesa Routamaa frågade sig varför Anvias styrelse inte begärt in fler köpanbud.

När bolagsstämman hållit på i ungefär två och en halvtimme började en del deltagare lämna salen. Bolagsstämmans ordförande Stefan Wikman uppmanade aktieägarna till att hålla sig sakliga och till ämnet för att diskussionen inte ska bli så utdragen. Han ville också att deltagarna skulle hålla sig kortfattade så att bolagsstämman småningom skulle kunna inleda röstningen.

"Värdet på aktien 2400 euro"

Anvias vd Mika Vihervuroi sade att Anvias omsättning ökat från 60 miljoner till 77 miljoner mellan åren 2013 och 2016.

- Från den här utgångspunkten är det möjligt att stärka Anvias ställning genom en försäljning. Det skulle göra att Anvia kan fokusera på verksamheten bättre. I framtiden skulle Anvia satsa på säkerhetsverksamhet, sade Vihervuori.

Anvias styrelseordförande Aappo Kontu hävdade att värdet på Anviaaktierna är 2400 euro per aktie. Enligt Elisas anbud skulle de betala 2000 euro per aktie. Konto sade att styrelsen funderat på Anvias framtid många gånger.

Enligt styrelsen skulle affären med Elisa leda att värdet på aktien steg till upp till 3100 euro per aktie. Också utomstående bedömare har konstaterat att Elisas anbud är mycket konkurrenskraftigt.

Fem förslag

De fem förslag som bolagsstämman tog ställning till var: styrelsens förslag att sälja en del av Anvias verksamhet till Elisa, aktieägarna Schaumans och Routamaas två föreslag att antingen köpa tillbaka Anviaaktierna eller begära ett bättre pris av Elisa, aktieägaren Lindströms förslag att avslå styrelsens förslag och aktieägaren Dahlbäcks förslag att om styrelsens förslag godkänns ska bolagsstämmans bemyndigande vara i kraft året till slut.

Diskussion om artikeln