Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Bryggor i Billnäs kan hota Svartån

Från 2016
Kraftverket i Billnäs bruk.
Bildtext NMT-centralen gillar inte en detalj i Raseborgs planer gällande utvecklandet av Billnäs bruk.
Bild: Yle/Malin Valtonen

Nya bryggor i Billnäs bruk kan hota den känsliga och skyddade Svartån. Det anser statliga myndigheter i ett oväntat nytt besvär mot planerna för Billnäs bruk vid Svartån i Raseborg.

Den statliga Närings-, trafik- och miljöcentralen är missnöjd med en detalj i staden Raseborgs planer. Det handlar om sju bryggor som enligt planen kan byggas vid stranden av Svartån i Billnäs.

Naturautredning hjälpte inte

NTM-centralen har under hela planeringens gång velat att staden utreder hur den nya planen och företagaren Olli Muurainens framtida hotellbyggen och evenemangscentrum påverkar Svartån som är ett så kallat Naturaområde, det vill säga skyddad natur. Staden tyckte tidigare att utredningen inte behövs eftersom planen inte tillåter byggande i ån eller på strandzonen. Fullmäktige i Raseborg godkände därför planen för första gången för ett knappt år sedan, i augusti 2015.

NTM-centralen krävde i en rättelseuppmaning på nytt en Naturautredning eftersom planen påverkar strandzonen. Staden gav efter då också de potentiellt förorenade strandområdena under planeringens gång hade visat sig vara större än man först trodde.

NTM-centralen var enligt staden nöjd med utredningen. Utredningen förklarar vad man får och inte får göra i strandzonen så att till exempel utrotningshotade musslor i ån inte får det sämre. Det gällde bland annat att inte bygga bryggor som rör åbottnen utan ersätta dem med flytande eller hängande konstruktioner. Dessutom förklaras det hur man ska bygga i området så nedsmutsat dagvatten inte rinner i ån under byggandet. NTM-centralen understryker att de här åtgärderna också måste följas, i annat fall tjänar inte utredningen något till.

Fullmäktige godkände planen på nytt

Efter det här godkände Raseborgs stadsfullmäktige planen på nytt i februari 2016. Men nu har NTM-centralen alltså besvärat sig med motiveringen att staden inte har tagit in Naturautredningens resultat i själva planen utan sju bryggor av fel typ tillåts fortfarande.

Staden säger i ett utlåtande till förvaltningsdomstolen (22.6) att både hängande och pontonbryggor kräver anläggningar i strandområdet. Staden tycker det inte hotar Svartån att anlägga sådana bryggor. Bryggorna och hela planen för Billnäs bruk främjar brukets nya användningsändamål som ett evenemangscentrum, anser staden och tycker att besväret ska förkastas.

Staden tycker alla besvär ska förkastas

Staden har också gett utlåtande om de tre andra besvären mot Billnäsplanen. Tre Billnäsbor anser att planen inte har kommit till i växelverkan med invånarna utan enligt ett avtal som staden och Muurainen gjorde upp redan tidigare. De tycker också att den kulturhistoriskt värdefulla bruksmiljön i planen underkastas Muurainens storskaliga byggplaner. Staden håller inte alls med och föreslår att förvaltningsdomstolen förkastar besvären.

Muurainens klocka tickar

Olli Muurainen har under den långa processens gång blivit frustrerad på byråkratin och ansett att kommunala och statliga tjänstemän fokuserar på att försvåra livet för företagarna. Han har spärrat igen bruket och satt upp en stor lysande klocka som visar hur länge han har väntat. Klockan slog nyss 600 dagar.