Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Attendo tar över läkarmottagningen i Hangö

Från 2016
Uppdaterad 30.06.2016 17:17.
Ingången till hälsocentralen i Hangö.
Bildtext Attendo Terveyspalvelut ska se till att läkarmottagningen i Hangö fungerar.
Bild: Yle/Malin Valtonen

Det blir vårdföretaget Attendo Terveyspalvelut som sköter läkarmottagningen i Hangö minst tre år framöver. Grundtrygghetsnämnden i Hangö valde på onsdagen (29.6) Attendo framom Mehiläinen som också hade lämnat in ett anbud.

Avtalet mellan Hangö stad och Attendo är av modellen 3+1+1 år. Det betyder att Attendo sköter jobbet i tre år och Hangö kan sedan välja att utnyttja företaget ett år till och efter det ytterligare ett år.

Fem läkare alltid på plats

Staden hyr enligt avtalet ut sin nuvarande personal till Attendo. Stadens nuvarande personal vid läkarmottagningen i hvc fortsätter med andra ord att jobba som hittills. Det handlar om nio anställda.

- Det tjänster vi hyr till vårdproducenten är en läkare, en ansvarig sjukskötare, tre andra sjukskötare, två hvc-biträden, en diabetes- och en astmaskötare. Vårdproducenten garanterar att det ytterligare alltid finns minst fem läkare på hvc, berättar Elisabeth Kajander. Hon är grundtrygghetschef i Hangö.

Vad arrangemanget kostar Hangö stad blir offentligt först när avtalet är undertecknat.

Attendo tar över före årsskiftet

Kajander hoppas att kontraktet kan undertecknas så snabbt som möjligt. Vårdproducenten kan sedan i rask takt hos Regionförvaltningsverket anhålla om de olika lov som behövs för att få starta verksamheten.

- Trots att allting står stilla i juli i Finland, tror jag att vi snart kommer i gång med detaljplaneringen och kan inleda verksamheten enligt det nya systemet på senhösten, säger Kajander.

Mehiläinen var också intresserad

Endast två vårdproducenter lämnade in offerter.

- Orsaken är säkert den att kommunerna inte längre får bjuda särskilt långa kontrakt. Vårdproducenterna vill helst sköta stora helheter och långa kontrakt.

Också bolaget Mehiläinen lämnade in ett anbud för läkarmottagningstjänsterna vid hvc.

- Attendo Terveyspalveluts anbud var helhetsekonomiskt sett det fördelaktigaste anbudet.

I bedömningen beaktades priset och kvalitetskriterierna. När dessa jämfördes fick man fram ett poängtal. Den som får det högre poängtalet vinner anbudstävlingen, förklarar Kajander.

”Omöjligt att få en läkartid”

Hangöbon Voitto Heikkola säger att det vore olyckligt om servicen skulle blir sämre på hälsocentralen än den är nu.

- Om man nu beställer en läkartid där känns det fullkomligt omöjligt att få en tid. I fjol fick man vänta över en månad för att få komma till läkare.

Hangöbon Voitto Heikkola utanför stadens hvc.
Bildtext Voitto Heikkola tycker väntertiderna på hälsocentralen är för långa.
Bild: Yle/ Bubi Asplund

Heikkola tycker inte det är en bra sak att privata aktörer tar över sådana serviceformer staden tidigare har skött.

- Det bästa vore om samma läkare skulle finnas här alltid. Nu då läkarna byter titt som tätt är man tvungen att berätta samma historier om och om igen.

Kontinuiteten i vården saknas, anser Voitto Heikkola.

”Sjukskötarna kan sin sak”

Hangöbon Pirjo Lange håller inte med. Hon tycker det är bra att Attendo tar över läkartjänsterna på Hangö hvc.

- Dom är anträffbara och i centralt läge.

Pirjo Lange utanför hvc-ingången i Hangö.
Bildtext Pirjo Lange har inget emot att ett privat företag sköter läkarmottagningen i Hangö.
Bild: Yle/ Bubi Asplund

Lange säger att hon inte alltför ofta besöker hvc. Hon har alltid fått bra vård där.

- Speciellt sjukskötarna är väldigt yrkeskunniga. De kan nog sin sak.

”I princip emot att privata tar över”

Hannele Söderholm säger att hon i princip inte gillar att privata vårdproducenter tar över verksamheten.

- Men om det inte annars går att få läkare så är man tvungen att göra så. Det skulle förstås vara bättre med lokala läkare som är mera insatta och att de skulle stanna längre kvar.

Hannele Söderholm från Hangö.
Bildtext Hangöbon Hannele Söderholm tycker det skulle vara bättre med lokala läkare men förstår att det är svårt att rekrytera läkare till Hangö.
Bild: Yle/ Bubi Asplund

Hon tycker att väntetiderna är onödigt långa.

- Man får nog vård här, särskilt om det är akut, säger Hannele Söderholm.

Diskussion om artikeln