Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Dyrare taxiresor och svårare att få bostadslån - här är lagarna som träder i kraft i sommar

Från 2016
Taxi
Bild: Hanna Poikolainen

Taxiresorna blir dyrare, familjeåterförening görs svårare och närståendevårdare får rätt till ledighet. Bland annat de här lagarna träder i kraft på fredag.

Från och med 1 juli blir det i medeltal 1,2 procent dyrare att ta taxi. Förhöjningen syns i avgifterna för resa, väntetid och flygplatstillägg. Grundavgiften samt övriga tilläggsavgifter påverkas inte.

Maxpriserna för taxiresor justeras årligen och följer den allmänna kostnadsutvecklingen. Senaste gång höjdes priserna 2014.

Villkoren för bostadslån skärps

Från och med fredag får bankerna ett lånetak för bostadslån.

Härefter kan bankerna bara bevilja bostadslån för ett värde som uppgår till 90 procent av säkerheternas värde. I praktiken betyder det att låntagaren måste spara minst tio procent av bostadens pris själv.

Dörrhandtag, dörr och perngar.
Bildtext Eget sparande blir en obligatorisk del av banklånet.
Bild: All Over Press / Ismo Pekkarinen

Vid köp av första bostad kan lånet uppgå till maximalt 95 procent av säkerheternas reella värde.

Läs också: Räntorna på bostadslån rekordlåga
Unga med bostadslån kan hantera pengar

Närståendevårdare får ledigt och familjevårdare får sköta flera patienter

Personer som sköter en anhörig hemma får från och med början av juli rätt till minst två lediga dagar per kalendermånad beoende på hur stort den anhörigas vårdbehov är. Närståendevårdaren får själv avgöra när och hur ledigheten tas ut och kommunerna måste ge ersättande vård under tiden.

Äldre person i rullstol.
Bildtext Närståendevårdare som vårdar en anhörig dygnet runt har rätt till tre lediga dagar per månad.
Bild: Yle/Ulrika Stagnäs-Lund

Kommunerna måste också vid behov erbjuda närståendevårdaren utbildning samt välfärds- och hälsogranskningar.

Läs också: Henriksson: Mer rättvisa för närståendevårdarna

I den nya lagen förbättras också familjevårdarnas villkor.

Familjevårdare garanteras två lediga dagar per månad i stället för en dag som nu. Minimiersättningen för familjevård stiger till 775 euro i månaden.

Enligt den nya lagen får högst sex klienter vårdas i familjevård samtidigt, förutsatt att minst två kvalificerade vårdare bor i hemmet.

Svårare att få hit familjen

Amila fick sina barn till Finland.
Bildtext Det är nästan omöjligt att få hit familjen för personer med uppehållstillstånd utan välbetalt jobb.
Bild: YLE/Antti Lempiäinen.

På fredag träder också den nya lagen om familjeåterförening i kraft. I den förutsätts att personer som antingen åtnjuter internationellt skydd eller tillfälligt uppehållstillstånd måste kunna försörja sin familj för att en återförening ska kunna ske. Hittills har personer med internationellt skydd varit undantagna från det här kravet.

Villkoren för familjeåterförening skärps i enlighet med EUs direktiv.

Sovande föreningar sätts under lupp

Bildtext Det finns omkring 2000 sovande föreningar i Svenskfinland.
Bild: YLE/Malin Ekholm

Lagen om företags- och samfundsregister uppdateras så att föreningar som inte har lämnat in obligatoriska uppgifter till Patent- och registerstyrelsen under de senaste 20 åren stryks ur registret. Samtidigt förtydligas och förenklas reglerna för hur föreningsregistret ska uppdateras och föreningar upplösas.

Flexibel beredskap genom snabba repövningar

Sedan gammalt måste värnpliktiga som kallas till repövningar få kallelsen senast tre månader före repövningen börjar. I den uppdaterade lagen, som träder i kraft 1 juli, kan armén frångå den här regeln när repövningar för att höja den flexibla beredskapen hålls. Undantag kan också göras om det finns behov av omedelbara repövningar på grund av förändringar i landets säkerhetsomgivning.

Snabbinkallade repövningar får hållas bara i undantagsfall och ersätter inte normala repövningar.

Slutrökt på balkongen

Tobakslagen skärps i mitten av augusti.

En kvinna tänder en tobak.
Bildtext Rökning omges med allt flera förbud.
Bild: EPA/LUKAS COCH AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT

Alla smak- och dofttillsatser förbjuds. Förbudet gäller såväl cigaretter och löstobak som elcigarretter.

Tobaksaskar som säljs i Finland förses med både varnintgstext och bild.

Elcigarretter omfattas av samma förbud som övriga cigarretter.

Husbolag kan lättare än nu förbjuda rökning på balkongerna. Rökning i bil med passagerare under 15 år förbjuds också.

Tobakslagen träder i kraft 15.8, men i den ingår många olika övergångstider. Till exempel kan förbudet mot rökning på balkonger börja tillämpas först från början av år 2017.

Vägreklamen släpps fri

En förändring i landsvägs- och banlagen gör det lättare att sätta upp reklam vid vägarna. Från och med 15.8 behöver man bara anmäla till Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM) när man sätter upp reklam- eller informationsskyltar vid vägrenen. Tidigare har det här krävt lov av NTM-centralen.

Valreklam på lyktstolpar vid vägren.
Bildtext Vem som helst får sätta upp reklam vid vägrenen.
Bild: YLE/Roy Fogde

Tillfälliga valreklam eller information om evenemang eller bröllop befrias helt från alla formaliteter.

Reklam om affärsverksamhet på byggnader eller i byggnadens omedelbara närhet får också sättas upp utan lov eller anmälan. Reklamen måste ändå passa in i omgivningen och inte äventyra trafiksäkerheten.

Förändringen i landsvägs- och banlagen öppnar också upp för utomstående finansiering när vägar och banavsnitt byggs eller förbättras.