Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Försvaret fixar skjutbanorna i Ekenäs och Hangö

Från 2016
En grävmaskin jobbar med sandvallar som omger en gräsplätt och ett gjutet område.
Bildtext Skjutbanorna i Baggby har i år fått högre bullervallar.
Bild: Försvarsförvaltningens byggverk

Försvarsmaktens skjutbanor i Ekenäs och Hangö ska bli mindre bullriga. Också grundvattnet på skjutbaneområdena ska skyddas.

En del av förbättringsarbetena på skjutbanorna i Baggby i Ekenäs är redan gjorda. Arbetet med banorna på det stora övningsområdet i Syndalen i Hangö ska snart komma igång.

Mindre buller i Baggby

Nylands brigad använder sina fem skjutbanor i Baggby nästan dagligen. Banan har i år fått bättre bullervallar.

- De har gjorts betydligt högre, uppger Teemu Hourula som ansvarar för skjutbanornas omändringsarbeten vid Försvarsförvaltningens byggverk.

Hourula tillägger att Baggbyområdet också har fått behandlingsbassänger för ytvattnet. Vattnet behandlas biologiskt och rinner sedan ut i diken.

När arbetena i Baggby är klara har de kostat ungefär en miljon euro.

Hittills har förbättringarna på Baggbyområdet kostat cirka 700 000 euro.

Baggby ska också få ett tak över skjutplatserna som ytterligare ska minska bullret. Det byggs 2018. När alla arbetena i Baggby är klara beräknas de ha kostat ungefär en miljon euro.

Baggby skjutbana ligger cirka 3,5 kilometer från garnisonen i Ekenäs.

Syndalen klart 2016

Syndalens stora övningsområde i Hangö består av många olika verksamheter. Tre skjutbanor utgör en av verksamheterna. Det är de som nu ska förbättras.

En skjutbana på sandig mark. I förgrunden två stockar, i bakgruden syns en vall, på sidorna skog. Sol och skugga.
Bildtext En av de skjutbanor i Syndalen där grundvattnet ska skyddas bättre.
Bild: Försvarsförvaltningens byggverk

Det är trots utredningar inte klart hur mycket förorenad jord det finns på skjutbarnorna i Syndalen.

Försvarsförvaltningens byggverk begär som bäst in anbud för miljöskyddsarbetena som beräknas kosta 200 000 - 350 000 euro.

- Vi ska gräva och forsla bort förorenad mark och skydda grundvattnet i Syndalen, säger Hourula.

Den minst förorenade marken får användas för att bygga jordvallar som hjälper att skydda grundvattnet. Resten körs bort och lämnas in till behandling.

Hourula säger att det trots utredningar inte är klart hur mycket förorenad jord det finns på skjutbarnorna i Syndalen.

- Vi uppskattar att det handlar om cirka 5 000 ton eller 100 långtradarlass som finns i vallarna bakom måltavlorna.

I samma vallar ska det byggas ett insamlingssystem för regnvatten. Vattnet ska rinna i brunnar där främst det skadliga blyet tas tillvara med hjälp av metallhydroxid.

Russarö noll euro, Obbnäs en miljon euro

Försvaret har också en liten skjutbana på Russarö utanför Hangö. Där krävs inga förbättringar visar utredningar.

I Obbnäs i Kyrkslätt är miljöskyddsarbetena klara. De har enligt Hourula kostat cirka en miljon euro.

Försvaret har cirka 40 skjutbaneområden. Många av dem har varit i bruk i tiotals år. Försvarsförvaltningens byggverk går som bäst igenom dem alla så att de ska motsvara dagens miljökrav.

Försvarsförvaltningens byggverk är ett statligt verk som lyder under Försvarsministeriet.

Inte det stora miljölovet

I höstas godkände Högsta förvaltningsdomstolen HFD efter en över tio år lång process miljölovet för hela Syndalens övningsområde. Marinstaben hade hela vägen tyckt att Syndalenområdet som helhet inte behöver något miljötillstånd.

Lovet kräver främst att försvaret förbättrar bullerskyddet samt röjer i Tvärminne träsk. Det som nu görs med skjutbanorna hänger inte ihop med miljölovet för hela Syndalen.

Diskussion om artikeln